Göteborgs Stad får ihop med ett antal samarbetspartners 35 miljoner kronor från statliga Delegationen för hållbara städer för att under 2011 till 2014 omvandla Östra Kvillebäcken till en attraktiv och hållbar stadsdel. Det blir första steget i utvecklingen av området kring Backaplan, och en möjlighet att testa helt ny miljöteknik.

Delegationen för hållbar utveckling delar ut sammanlagt 177 miljoner kronor i investeringsstöd till sex stadsbyggnadsprojekt runt om i Sverige. Göteborgs Stad är alltså en av de utvalda mottagarna och får 35 miljoner kronor för att ihop med sina samarbetspartners (se faktaruta nedan) utveckla Östra Kvillebäcken som ligger intill Backaplan på Hisingen.

Miljöskyttel en av nyheterna

I området, som idag mest består av tomma ytor och verksamhetslokaler som bitvis är ganska nedgångna, ska 1.600 nya lägenheter byggas och 24.000 kvadratmeter reserveras för olika typer av verksamheter.

1324.jpg– Det blir i huvudsak handel, kontor, restauranger och serviceföretag – sådant som går att blanda med bostäder, säger Ann-Louise Hohlfält på stadsbyggnadskontoret.

Det är fem åtgärder man sökt bidrag för. Bland annat vill man utveckla ett nytt och effektivare system för att samla in organiskt avfall, som matrester, från hushållen. Man planerar också att bygga hus med en ny typ av fjärrvärmeåtervinning. Dessutom vill man bygga en ny färja som ska trafikera älven och vara ett komplement till Älvsnabben. Den kommer att gå på helt förnyelsebart bränsle och bland annat vara utformad så att det finns plats för cyklar ombord.

Innovationer och samarbete

Ann-Louise Hohlfält tror att det är en kombination av ny teknik och ett brett samarbete som gjort att Göteborgs Stad och Kvillebäcken valts ut bland dem som beviljats bidrag.

– Delar av åtgärderna är världsunika lösningar som aldrig testats förut, som till exempel fjärrvärmeelementen i byggnaderna och miljöskytteln över Göta älv.

– Det är ett brett samarbete, vi är många i Göteborg som tillsammans verkligen vill satsa på hållbar utveckling på riktigt.

Den totala kostnaden för de utvalda satsningarna i Östra Kvillebäcken ligger på i runda tal 180 miljoner kronor. Den fördelas på de aktörer som deltar i projektet.

Ska avrapporteras 2014

När startskottet går i Kvillebäcken är ännu inte riktigt klart.

– Jag har inget exakt datum för när vi kan komma igång med de olika åtgärderna, men projektet ska vara avslutat och avrapporterat 2014 så vi kommer att börja så snart som möjligt, säger Ann-Louise Hohlfält.

Omgörningen av Östra Kvillebäcken är en del i det långsiktiga och omfattande arbetet med markområdena på båda sidor om älven, som i sin helhet kallas för Centrala Älvstaden. Där ingår även Södra och Norra Älvstranden, Gullbergsvass, Frihamnen, Ringön och Backaplan.

Delegationen för hållbar stadsutveckling har även delat ut bidrag till planering av nya projekt med tydlig hållbarhetsprofil. Även där är Göteborgs Stad en av mottagarna då man beviljats två miljoner i bidrag för arbetet med att ta fram en sammanhängande vision för hela Centrala Älvstaden. Pengarna kommer bland annat att användas för att ordna en stor internationell workshop.

3532