Stadsidéer sprids i sociala medier. Placera ut cykelvägar, bygg studentbostäder eller plantera träd. På en virtuell, fotorealistisk modell av Göteborg kan göteborgarna utforska sin stad – men framförallt föreslå förändringar som gör den ännu bättre. Idéerna i den nya debattarenan Min Stad sprids snabbt via sociala medier.

Sedan slutet av maj har göteborgarna en helt ny arena för att debattera stadsutvecklingsfrågor. Genom att logga in på sajten minstad.goteborg.se kan göteborgarna lära känna sin stad och peka ut vad som behöver göras – och vart.

– Där kan de flyga omkring fritt över hela staden, publicera egna förslag och kommentera andras, säger Eric Jeansson, chef för Geografiska informationssystem på stadsbyggnadskontoret.

För att kunna debattera och placera ut sina idéer i modellen måste man ha ett konto på Facebook. Varje inlägg som görs i Min Stad publiceras också på den egna Facebook-sidan.

Sociala medier ger spridning
En av fördelarna med att koppla Min Stad till Facebook är att det alltid finns en identitet bakom varje inlägg. Men den stora poängen är att idéer och åsikter snabbt sprids via sociala medier. Vilket i sin tur kan generera nya användare till Min Stad.

– Att integrera sajten med Facebook borgar för en större spridning av debattinläggen, säger Eric Jeansson.

Det finns många kategorier i menyn för den som vill placera ut sina förslag i modellen. Bland annat kan man välja mellan bo, jobba, gå, cykla, köra bil, mötas, uppleva kultur, riva och bevara. Vald ikon placeras ut på den aktuella platsen tillsammans med det skriftliga inlägget. Den som är lite mer avancerad kan också bygga små tredimensionella modeller, exempelvis byggnader.

Avancerad teknik
Det hela bygger på avancerad teknik som utvecklats av Saab.

– Från början användes tekniken inom försvaret för robotar och missiler. Modellen baseras på flygfoton och tjänsten har anpassats för alla typer av digitala plattformar, säger Eric Jeansson.

Sedan en tid tillbaka använder stadsbyggnadskontoret tekniken internt för att simulera och kommunicera olika alternativ i stadsplaneringsprocessen. Det finns också planer på att utöka användningsområdet, exempelvis vid samråd kring nya projekt.

– När jag funderade vidare kom jag på att man också skulle kunna utnyttja tekniken till öppen debatt kring stadsutvecklingsfrågor. Norrköping och Linköping använder tekniken på liknande sätt, men vi är ensamma i landet om att integrera sociala medier, säger Eric Jeansson.

Kommunicera med stadsarkitekten
Efter ett års utveckling lanseras nu alltså Min Stad. Tanken är att den – förutom att fungera som debattarena – ska öka engagemanget och kunskapen om stadsplanering. Men förslagen som dyker upp blir ingen idébank för medarbetare på stadsbyggnadskontoret.

– Vi kommer heller inte att bemöta eller kommentera inläggen. Däremot ska stadsarkitekten Björn Siesjö använda Min Stad i kommunikationen med göteborgarna, säger Eric Jeansson.