Fastighetsskötare i Lundby och personal i Störningsjouren ska i oktober utbildas för att få mer kunskap om hur de kan agera för att förebygga våld mot kvinnor. Totalt ska ett 100-tal personer utbildas, enligt planerna.

– Inbjudan har bara varit ute en vecka, men vi har redan 40 anmälda och vi hoppas att det ska bli många fler, säger Lena Stenfeldt, socialsekreterare i Lundby och projektledare för utbildningen.

Hela Störningsjouren ska vara med

Idén kommer från det lokala brottsförebyggande rådet i Lundby, som vill lyfta frågan om kvinnofrid. Här finns redan ett etablerat samarbete mellan socialtjänst, polis och fastighetsägare

– Vi vill gärna nå ut med kunskap till fler yrkesgrupper och tänkte att både fastighetsfolk och Störningsjouren kunde vara intresserade, säger Lena Stenfeldt.

Och det visade sig vara rätt. Intresset för utbildningen har varit stort och samtliga 20 anställda i den kommunala Störningsjouren – som betjänar hela staden – kommer att delta.

Utgår från deltagarnas vardag

Fastighetsfolket kommer att få en halvdags utbildning medan Störningsjouren får två halvdagar med ett eget, något fördjupat, upplägg.

Halvdagarna har utformats av ett utbildningsföretag och utgår mycket från deltagarnas vardag.

– I våras var de ute och djupintervjuade representanter för Störningsjouren och fastighetsskötarna: Vilka situationer möter de i jobbet och vad vill de lära mer om?

– Vi har verkligen ansträngt oss för att utforma en utbildning utifrån målgruppens egna önskemål, så att den ska bli så bra som möjligt, säger Lena Stenfeldt.

Kan öka tryggheten för grannarna

Till stor del kommer utbildningen att utgå från olika fallbeskrivningar som deltagarna berättat om i intervjuerna. Utifrån de fallen får de lära sig hur de kan agera, vilka lagar och regler som gäller och vilka vägar man kan gå.

– När bör man kontakta socialtjänsten, polisen, kvinnojourer eller kanske projekt Utväg? Om alla har klara rutiner att handla efter när de får indikationer om att män utövar våld mot kvinnor, tror vi att det kan minska brottsligheten och öka tryggheten för grannarna, säger Lena Stenfeldt.

Utbildningen bekostas av de deltagande myndigheterna och organisationerna samt med bidrag från nationella Brottsförebyggande Rådet (BRÅ).

Fotnot:
Projekt Utväg är ett uppmärksammat brottsförebyggande samarbete mellan socialtjänst, åklagare, polis, kriminalvård och hälso- och sjukvård som funnits i Göteborg sedan 2003 och som nu permanentats. Målet är att få misshandlande män att bryta sitt beteende, bland annat genom att erbjuda samtalsterapi och genom att vädja till deras ansvar som föräldrar.