Samarbete i hela staden för att hitta platser. Närmare 4000 sommarjobb kan erbjudas till ungdomar i Göteborg i år trots covid-19-pandemin. Detta har lyckats genom ett samarbete i hela Göteborgs Stad. “Det är ett styrkebesked som visar att Göteborg kan leverera när det verkligen gäller”, säger Anders Svensson och Andreas Lökholm på arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Runt 1500 sommarjobb inom äldreomsorgen och förskolan försvann i år på grund av covid-19-pandemin. Trots detta har stadens förvaltningar och bolag fått fram 680 fler platser i år än förra året. Sammanlagt finns nu närmare 4000 sommarjobb till Göteborgs ungdomar.

Nya lösningar

Platserna har tagits fram genom ett intensivt arbete där hela staden samarbetat för att kunna ge så många ungdomar som möjligt ett sommarjobb. Det har också resulterat i nya lösningar mellan olika verksamheter. Erfarna sommarjobbare från Liseberg blir exempelvis handledare åt mindre erfarna i ett samarbete mellan Liseberg AB, Higab och GotEvent AB.

Det finns också många nya arbetsplatser som nu tar emot sommarjobbare. Dit hör bland annat Nya och Gamla Ullevi, Frölunda borg, Scandinavium och Valhallabadet.

– I år har vi fått anstränga oss ordentligt för att hjälpa till att skapa bra möjligheter till sommarjobb. Hos oss ska ungdomarna få hjälpa till att iordningställa stadens arenor för att förbereda för nya evenemangstider när pandemin är över, säger Lena Moen, hr-chef på GotEvent och Lena Erlandsson, hr-chef på Higab.

”Fantastiskt glädjande”

Ett stort antal nya sommarjobb finns också på konsument- och medborgarservice, AB Framtiden, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Energi AB och fastighetskontoret.

– Vi tycker att det är fantastiskt glädjande att Göteborg kan uppvisa den här kraftansträngningen mitt under vår tids svåraste pandemi. Ett stort tack till såväl förvaltningar och bolag som civilsamhället som gjort detta möjligt, säger Anders Svensson, nämndordförande, och Andreas Lökholm, förvaltningsdirektör, Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad.

De ungdomar som erbjuds sommarjobb går i årskurs åtta och nio och i gymnasiet.