Feriejobbande ungdomar från Gårdsten kommer under sommaren att frisera kvarteren där de bor. Gårdstensbostäder och park- och naturförvaltningen anställer sammanlagt 51 ungdomar för att göra stadsdelen vackrare.

Gator och torg, parker och skog och källare och hus – allt kommer att få en ansiktslyftning när de 51 ungdomarna från Gårdsten under sommaren tar sig an sin stadsdel på uppdrag av Gårdstensbostäder och park- och naturförvaltningen.

Minigolfen kan hålla öppet till augusti

Det blir målning och reparationer högt och lågt och tack vare sommarjobbarna kan även minigolfbanan hållas öppen under fina dagar fram till 15 augusti.

På köpet får ungdomarna arbetslivserfarenhet, vilket är ett av Gårdstensbostäders och park- och naturförvaltningens prioriterade uppdrag.