Göteborgs Stad satsar drygt 60 miljoner kronor på ett treårigt projekt mot ungdomsarbetslösheten. En tredjedel av pengarna är ett bidrag från EU:s socialfond. Målet är att 6.000 unga göteborgare ska få hjälp att komma in på arbetsmarknaden eller en utbildning.

Målgrupp för satsningen är alla göteborgare mellan 16 och 24 år som saknar jobb. Det är en grupp som vuxit kraftigt det senaste året. En del har blivit uppsagda, andra har inte fått jobb efter avslutad utbildning och ytterligare några har valt att hoppa av skolan.

De 20 miljoner kronor som kommer att satsas per år under 2010 till 2012 ska användas till att skapa ett nytt aktivitetscenter, som ska ligga centralt i staden, och till en ny webbarena där ungdomarna, näringslivet och offentliga aktörer kan mötas. Pengar avsätts också för att erbjuda de unga kortare utbildningsinsatser som ökar deras chanser att få jobb.

Börja med självförtroendet

Hans Prevander, projektledare på Göteborgs Stad, räknar med att ungdomarna i snitt kommer att behöva stöd i cirka fyra månader för att få jobb eller påbörja studier. Viktigt är att stärka ungdomarnas känsla av sammanhang, att de får möjlighet att uppleva framgång och känna sig behövda.

– Mycket handlar om självförtroende, att man får upp sitt eget engagemang och vågar ta för sig, säger Hans Prevander.

Ungdomarna kommer också att få möjlighet att praktisera i näringslivet, och att höja sin kompetens med hjälp av individanpassad utbildning.

Släpper inte kontakten

Hans Prevander betonar att den nya satsningen inte ersätter befintlig verksamhet utan bygger på samarbete med framförallt stadsdelarna och Arbetsförmedlingen.

– Det är ett komplement till stadens övriga arbetsmarknadsinsatser. För att projektet ska lyckas måste alla aktörer samverka.

Pengarna som avsatts, inklusive bidraget från EU, gör det möjligt att ge varje individ just det stöd som han eller hon behöver. Hans Prevander förklarar att man inte kommer att släppa kontakten med någon av ungdomarna förrän de har jobb, studier eller annat att gå vidare till.

Hoppas på ryktesspridning

För att tilltala ungdomarna kommer det nya aktivitetscentrat att ha kvällsöppet, och själva lokalen och den nya webbarenan utformas med hjälp av ungdomar från olika delar av kommunen. När det är dags att börja hjälpa arbetssökande blir första steget att söka upp ungdomarna där de finns.

– Inledningsvis blir det rent fotarbete. Men målsättningen är att det vi gör blir så pass känt att ungdomarna söker upp oss, genom det rykte vi får och de resurser vi ställer till förfogande.

Hans Prevander räknar med att projektet mot ungdomsarbetslöshet kommer att starta under första kvartalet 2010 och vara i gång i full styrka hösten 2010.

3149