När året är slut kommer 600 nya göteborgare att ha fått nyttig samhällsinformation på sina respektive modersmål. På fredag invigs de nya lokalerna, där alltifrån lagar och regler till sociala seder och bruk diskuteras och jämförs med de man är vana vid.

Enheten för samhällsinformation startade sin verksamhet för nyanlända flyktingar och invandrare redan i april i år, men det är först nu man har hunnit samla sig för en invigning.

– Tidigare har vi varit spridda på lite olika ställen, men nu har vi fått egna lokaler i ena ändan av Angeredsgymnasiet, och vi har full bemanning: fyra heltidsanställda och 28 timanställda samhällsinformatörer, säger enhetschefen Elizabeth George.

Kurser på åtta modersmål
Under det dryga halvår verksamheten har varit igång har runt 600 personer varit inskrivna och deltagit i kurserna, som hålls på åtta olika språk. Arabiska och somaliska har haft de största grupperna, men persiska, serbokroatiska och bosniska, engelska, spanska och de kurdiska dialekterna sorani och kurmanji är också representerade.

– Kurserna är obligatoriska för personer som har statlig så kallad introduktionsersättning, vilket man kan ha i max två år efter att man har fått uppehållstillstånd, säger Elizabeth George.

Under sammanlagt 20 lektioner om vardera tre timmar får deltagarna möjlighet att stifta bekantskap med det svenska samhället ur alla möjliga synvinklar.

Dessutom har man fyra tillfällen med antingen studiebesök eller gästföreläsare från myndigheter, företag och institutioner. Alltifrån Skatteverket, Volvo och Sveriges Television till Ryaverken, Kronofogden och Boplats Göteborg.

Benar ut sociala konventioner
– Tanken är inte att tvinga på deltagarna ”svenskhet”, utan vi informerar på modersmålet om svenska myndigheter, lagar och regler, arbete och utbildning, hälsa och sjukvård, barn- och familjefrågor, demokrati och politik, historia och geografi, kultur och miljö, jämställdhet och jämlikhet, säger Elizabeth George.

En del av tillfällena brukar ägnas åt att punktera rykten och missförstånd som deltagarna har råkat ut för i kontakter med svenska myndigheter, och man diskuterar sociala konventioner flitigt. Allt ifrån hur svenskar tackar för maten till hur noga vi är med att komma i tid, till exempel till anställningsintervjuer.

– Vi samtalar om skillnader och likheter mellan Sverige och deras hemländer och kulturer, inte för att det ena skulle vara bättre eller sämre än det andra utan för att förstå varandra, säger Elizabeth George.

Mycket kunskap på 60 timmar
Samhällsinformatörerna som håller i utbildningen är alla etablerade i det svenska samhället via arbete eller studier och har rekryterats på grund av sina dubbla språkliga och kulturella kompetenser. De har även en tidigare erfarenhet av att ha jobbat med integration och värdegrundsfrågor.

– Vi utvecklar kursinnehållet kontinuerligt och ska snart utvärdera verksamheten så här långt, men jag har hört flera deltagare säga att de efter kursen kan mer om Sverige och samhället än bekanta som har bott här i 10 eller 15 år, säger Elizabeth George.

Invigningen av Enheten för samhällsinformation äger rum på Högaffelsgatan 1 (baksidan av Angeredsgymnasiet, vid sporthallen) fredag 5 december klockan 14.00 till 16.00.

1DBA.jpg

En av grupperna som fått samhällsinformation på arabiska. Foto: Kjell Martinsson