I år behövs 1.200 praktikplatser i Göteborg för att långtidsarbetslösa ska få pröva ett jobb och känna social gemenskap. Göteborgs Stad ställer upp med hälften, 600 platser. Nu börjar jakten på dem.

– Alla verksamheter berörs, ingen är undantagen. Jag tycker också att de kommunala bolagen ska ta sitt ansvar och passa på att få jobb gjorda som man normalt inte hinner med, säger Claes Henriksson, arbetsmarknadschef i Göteborgs Stad.

Samma typ av jobb som plusjobben

Det handlar om tredje steget i regeringens jobb- och utvecklingsgaranti, som infördes i juli 2007. De första personerna når ”fas tre” nu i april, efter 450 dagars a-kassa.

Under fas ett och två har det mest handlat om kartläggning, jobbsökande, coachning, arbetsträning och praktik. I fas tre ska de arbetssökande erbjudas en sysselsättning som ger utveckling genom arbete, nya erfarenheter och referenser, social gemenskap och en känsla av att man behövs. Däremot inte utbildning.

I stort sett är typen av jobb desamma som i den förra regeringens satsning med plusjobb för tre år sedan. Det ska handla om jobb som inte skulle ha gjorts annars och som inte får konkurrera med den ordinarie arbetsmarknaden. Liksom plusjobben kan ”fas tre” vara i två år.

Anställs inte i staden

– Göteborgs Stad hade 980 plusjobbare och många arbetsplatser har god erfarenhet av den tiden. Skillnaden nu är att vi inte anställer personerna i kommunen, utan de finns inom ramen för ett program hos arbetsförmedlingen, säger Claes Henriksson.

Göteborgs Stad har träffat en uppgörelse med de centrala fackliga organisationerna om storleken på engagemanget, alltså 600 platser. Men sedan måste varje praktikplats godkännas av facken lokalt, för att de nya jobben inte ska tränga undan ordinarie arbete.

Stadskansliet har skickat ut ett brev till alla nämnder och styrelser i stadens förvaltningar och bolag, men någon deadline för när de 600 platserna ska vara framme är inte satt.

Ett 30-tal platser klara

– Nu blir det ett tillflöde av 70-80 personer som går in i fas tre per månad, så i den bästa av världar vill vi ha lika många nya platser varje månad. Så lär det knappast bli, men det är viktigt att starta redan nu, säger Claes Henriksson.

Redan klara, från mitten av maj, är ett 30-tal platser vid park- och naturförvaltningen, platser som arbetsförmedlingen kan placera ut direkt.

– Det handlar om ”gröna jobb” som vi tänker bredda till enklare reparationer och uppsnyggning, både inom mark och natur och byggnader. Alla kan ju inte fälla träd och sånt, säger Claes Henriksson.

Staten betalar 225 kronor per dag och plats

Många som når tredje fasen är äldre, ofta lågutbildade, var tredje är född i utlandet och mer än var tredje har ett funktionshinder. De allra flesta, uppemot 95 procent, av dem som går in i fas tre har aktivitetsstöd som försörjning. För dem som inte har det, får man i vanlig ordning pröva frågan om försörjningsstöd (socialbidrag).

För varje plats betalar staten ut ett bidrag på 225 kr per dag, pengar som ska räcka till skyddskläder och annan utrustning, utbildning av handledare och kontaktträffar.

Göteborgs Stad kommer att anställa minst två arbetsplatsstödjare (på arbetsmarknadskontoret AMK, vid park- och naturförvaltningen) som ska bistå arbetsplatserna i vardagsarbetet. De personer som utses till handledare på arbetsplatserna kommer att få en kortare utbildning, en till tre dagar och kommer med jämna mellanrum att kallas till kontaktträffar och föreläsningar.

Inga extra kostnader för staden

Ändå ska ”fas tre” totalt sett inte medföra några extra kostnader för Göteborgs Stad.

– Jag räknar med att de 225 kronorna per dag ska räcka, så det går jämnt upp för oss, säger Claes Henriksson.

Han påpekar att det inte bara handlar om det självklara i att hjälpa långtidsarbetslösa att bli en del i en arbetsgemenskap som de inte fått uppleva på mycket länge.

En chans att utbilda handledare

– Det handlar också om att kommunen nu kan få utfört arbetsuppgifter som vi annars inte gör, kanske kvalitetshöjande sådana.

– Och nu har arbetsplatserna en chans att få handledare utbildade, handledare som kan användas för framtida uppdrag och som förhoppningsvis får en sådan kick av utbildningen att de väljer att fortsätta höja sin kompetens, säger Claes Henriksson.