Forskning och metodutveckling. 11 000 barn och ungdomar är placerade i familjehem runt om i landet. Vartannat år samlas de som jobbar med familjehem för att förbättra sina arbetsmetoder och bli duktigare på att hjälpa samhällets mest utsatta barn. På onsdag 11 september kommer de till Göteborg för den sjunde familjehemskonferensen.

Göteborg har kommit att bli något av ett svenskt fortbildningscentrum för alla som jobbar med familjehem. Sedan 2001 har personal inom den svenska familjehemsvården vallfärdat hit för att lyssna, mötas, prata och förkovra sig i de svåra och komplexa frågor som hör familjehemsområdet till.

När Familjehem Göteborgs Stad och Dalheimers hus på onsdag-fredag står som värd för den sjunde konferensen deltar drygt 600 personer med olika kompetenser.

Forskning och metodutveckling
– Det finns ett stort behov av att träffas och ta del av den forskning och metodutveckling som sker ute i verksamheterna, säger Eva Kollberg som till vardags är utbildningsansvarig på Familjehem Göteborgs Stad och under det senaste året ägnat åtskillig tid och kraft åt att sy ihop det omfattande konferensprogrammet.

Ett brett utbud av intressanta och meriterade föreläsare varvas med parallella seminarier och specialföreläsningar där deltagarna själva kan lägga upp sitt program för att få maximalt utbyte.

– Vi uppmuntrar folk som jobbar inom familjehemsvården att berätta för oss om sina arbetsmetoder – med dem som utgångspunkt har vi sytt ihop ett program med tio seminarier, säger Eva Kollberg som själv kommer att tala under rubriken: ”Ett hem att växa i – Socialstyrelsens grundutbildning för jour- och familjehem”.

Aktuella kulturmöten
På liknande sätt väljer deltagarna ut de föreläsningar som intresserar dem mest. Under torsdagseftermiddagen finns utrymme för två sådana val. Många arbetsplatser har flera deltagare på plats och kan på så sätt tillsammans täcka upp flera föreläsningar och seminarier.

– Under torsdagen prövar vi för första gången också att ge konferensdagen ett tema – i det här fallet ”kulturmöten”, säger Eva Kollberg och fortsätter:

– Strömmen av ensamkommande flyktingbarn fortsätter att öka och väldigt många barn som blir placerade i familjehem har rötter i någon annan kultur. Vi måste lära oss mer om detta. Vi gör ju det här för att vi vill att det ska bli så bra som möjligt för samhällets mest utsatta barn.

Kända författare
Bland namnkunniga gäster som BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström (onsdag) och författaren Susanna Alakoski (fredag), märks under torsdagens temadag också Leo Razzak som i somras höll i ett uppskattat Sommarprogram – och journalisten Mustafa Can.

De tre dagarna på Clarion Hotel Post vid Drottningtorget fungerar också som en plattform för möten – nya kontakter som inte sällan leder till vidare samarbeten.

Inslag av musik och humor bidrar med ny kraft och energi till det intensiva programmet som avslutas vid lunchtid på fredag för att alla långväga gäster ska hinna hem till helgen – med vässade arbetsmetoder, nya erfarenheter och ett allt större kontaktnät.