Stöd till funktionshinderområdet. Synskadades riksförbund, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning och Gyllenkrokens och Göteborgsfontänens verksamhet för personer med psykisk ohälsa. Det är några av de föreningar som nu tilldelats bidrag för 2015.

Varje år delar social resursnämnd ut pengar till föreningar i Göteborg som arbetar för att stötta personer med funktionsnedsättningar, såväl psykiska och fysiska. Nu har politikerna beslutat om fördelningen för 2015. Jämfört med tidigare år innebär det att stora föreningar får lite mindre och små föreningar lite mer, detta då stora föreningar generellt har större möjligheter att finansiera sin verksamhet på andra sätt.

Föreningarnas verksamhet ett bra komplement
Att Göteborgs Stad väljer att stödja ideella föreningar är för att de anses utgöra ett bra komplement till den vård och omsorg som kommunen och regionen bedriver. Inte minst erbjuder föreningarna gemenskap, råd och stöd och aktiviteter som det offentliga har svårt att stå för på samma sätt. Många föreningar jobbar också intressepolitiskt för att förbättra vården och bemötandet för sina målgrupper.

66 av 67 föreningar som sökte fick pengar. Bidragen rör sig om allt mellan 10 000 kronor och 6,1 miljoner.