Verksamhetsstöd till det sociala området. Bris, Bojen, Pärlan och Oscar – det är några av 78 föreningar i Göteborg inom det sociala området som får dela på 42 miljoner kronor i bidrag nästa år. Det beslutade social resursnämnd på onsdagen.

Av de 78 föreningar som får bidrag är fem nya: Finska Aftonstjärnan Iltatähti, Håbeteku Studenter i Göteborg, Realstars ideell förening, Rosenlundsstödet samt Unga Kris Göteborg.
Totalt hade 96 organisationer sökt bidrag, några fick alltså avslag.

Utgår från de prioriterade budgetmålen
Fryshuset i Göteborg har tre föreningar som får bidrag: Barn till ensamma mammor, Elektra Sharafs Hjältar samt United Sisters.

Föreningen Vi som förlorat barn, TP-teatern, Bona vias föräldrar, samt sex olika frivilligcentraler, till exempel Pärlan, Chapman och Härlanda finns också bland dem som får bidrag beviljade.

Största bidragen får kvinno- och tjejjouren Ada, 2,4 miljoner, och Föreningen Bojen, 2,2 miljoner. Minst får nattvandrarna Göteborg, 50 000 kronor samt SOS Rådgivning om sekter, 40 000 kronor.

Fördelningen utgår från stadens prioriterade mål att bland annat utjämna skillnader i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper och stadsdelar i Göteborg. Särskilt betonas stödet till våldsdrabbade, förebyggande och rehabiliterande insatser för utsatta barn och ungdomar, samt till vuxna med missbruksproblematik.

”Jourerna håller hög kvalitet”
– De ideella kvinnojourerna är ett viktigt stöd för våldsutsatta kvinnor. Jourerna har genomgående en hög kvalitet och har dessutom ofta lätt att anpassa sig när nya behov uppstår, säger Ulrika Lantz Westman, utvecklingsledare på social resursförvaltning.

Utöver de 42 miljonerna delar social resursförvaltning ut 2,2 miljoner i särskilda satsningar för en mötesplats för föreningslivet i Göteborg, samt för hbtq- och antidiskrimineringsinsatser.

Ytterligare en särskild satsning på 1,2 miljoner görs för att psykologenheten på Hisingen ska kunna erbjuda psykologhjälp, bland annat till våldsutsatta kvinnor med barn som vistas på ideella kvinnojourer i Göteborg.