Projektet Västkraft förlängs med tre månader och kommer att nå 800 fler än planerat med fortbildning, främst tack vare att kurserna blivit billigare än beräknat.

– När vi upphandlade utbildningarna var det ”all time low” på marknaden, så vi har fått jättebra ramavtal. Och det innebär att fler kan få fortbildning för samma pengar, konstaterar Magnus Kallenberg, projektledare för Västkraft.

Till för anställda och uppsagda

EU-projektet Västkraft har en budget på 50 miljoner kronor från EU:s socialfond EFS. Det vänder sig till anställda eller uppsagda personer i Västsverige, främst inom fordonsbranschen och dess underleverantörer.

Västkraft innebär en chans till fortbildning och att företagen kan behålla de anställda i väntan på bättre tider, samtidigt som kompetensen stärks. Utbildningen är kostnadsfri för företag och anställda.

Räcker till 4.300 personer

Enligt planen skulle Västkraft pågå i två år och omfatta 3.500 personer. Men nu ser slutsumman ut att hamna på 4.300 personer.

– Idag är vi uppe i 2.400 personer, bara på den senaste månaden har 600 nya individer fått insatser, berättar Magnus Kallenberg.

Nu har han också fått klartecken från EFS att förlänga projektet med tre månader, fram till slutet av juni 2011. Det beror på att utbildningarna fördröjdes redan i starten.

– Första halvåret blev en mobiliseringsfas, berättar Magnus Kallenberg.

800 ytterligare får utbildning

– Vi trodde att vi kunde använda de ramavtal som fanns hos våra samverkanspartners, men det gick inte. Så efter ett par månader fick vi göra en egen upphandling och den blev klar först i november förra året.

Och det var alltså den upphandlingen som blev så ekonomiskt fördelaktig att 800 personer extra får utbildning inom ramen för de 50 miljonerna.

Utbildningarna kan vara allt från endags seminarier till ett par veckor långa kurser. Allt skräddarsys utifrån företagens och personalens behov.