Förra året fick 94 ungdomar jobb genom Gårdstensbostäder. Från det kommunala bostadsföretagets sida är rollen som arbetsförmedlare en medveten strategi. Under 2008 skaffade man fram 144 längre och kortare anställningar till de boende.

– Social utveckling ingår i vårt uppdrag att skapa ett hållbart boende. En del av detta är att hjälpa ungdomar ut i arbetslivet, säger Katarina Ahlqvist, vd på Gårdstensbostäder.

Arbetet med att rusta upp och bygga om miljonprogramsområdet Gårdsten har pågått i drygt tio år – och insatserna har inte stannat vid en fysisk omvandling. Bostadsbolaget har hela tiden haft ambitionen att också öka sysselsättningen, minska kriminaliteten och förbättra områdets rykte.

Ska stärka hela stadsdelen

– Vi har en helhetssyn som handlar om att stärka hela stadsdelen, och göra den till en uppskattad livs- och boendemiljö, säger Katarina Ahlqvist.

5A74_2.jpgSedan Gårdstensbostäder bildades 1997 har sammanlagt 1100 arbetstillfällen förmedlats till de boende. Redan i anbudsförfarandet har entreprenörer uppmanats att anlita boende i området som arbetskraft. Det har resulterat både i längre anställningar och kortare feriejobb.

– Alla som jobbar nära de boende försöker hitta arbetsuppgifter som passar. Det är ett sätt att tänka som är väl förankrat, säger Katarina Ahlqvist.

Egna pengar ger självkänsla

Sedan tio år tillbaka är Gårdstensbyrån ett begrepp. Det är en del av Gårdstensbostäders verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar.

– Om man växer upp i en marginaliserad situation är det inte lätt att komma ut på arbetsmarknaden. Att tjäna egna pengar ger inte bara egna fickpengar utan också självkänsla.

– Det finns många exempel på vad ungdomsjobben betytt. Allt från pojken som köpte en resa till sin ensamstående förälder, till studenter som kunnat betala hyran under sommaren med egna pengar, säger Katarina Ahlqvist.

Fick Stora samhällsbyggarpriset 2006

Gårdstensbostäders förhållningssätt har genom åren uppmärksammats på olika sätt. 2006 fick man Stora samhällsbyggarpriset för att ”medvetet använt sig av rollen som fastighetsägare och byggherre för att leda och stödja en social utvecklingsprocess”.

I en rapport som kom förra året konstaterades att omvandlingen av Gårdsten också varit en bra affär. Författarna Stellan Lundström och Hans Lind, forskare på KTH, hävdar att de ekonomiska insatserna vägs upp av en samhällsekonomisk vinst. Nu börjar fler bostadsföretag runt om i landet arbeta på liknande sätt.

– Allt fler ser vikten av att jobba med sysselsättningen bland de boende. Vi var tidiga med det, säger Katarina Ahlqvist.

Fakta | Gårdstensbostäder
Gårdstensbostäder, som tillhör Förvaltnings AB Framtiden, bildades 1997 med uppgift att förvalta och även utveckla och förnya stadsdelen Gårdsten. Bolaget äger 2698 lägenheter och har därmed 90 procent av alla bostäder i området.

491E.jpg

Städdag i Gårdsten. Foto: Anki Eriksson