Affärsområdet entreprenad inom kommunala Gatubolaget halverar sin personal och inför ny organisation från 1 april. 95 personer blir övertaliga och ska få ett skäligt erbjudande om nytt arbete inom Göteborgs Stad.

De två senaste åren har slutat med miljonförluster för Gatubolaget. 2004 blev det ett minus på 19 miljoner kronor. För enbart Entreprenad var de röda siffrorna ännu större: ett minus på cirka 20 miljoner.

Tidigare försök med avtalspensioner och digra åtgärdsprogram har inte haft avsedd effekt på ekonomin. Därför innehöll det paket som vd Sven Henriksson redovisade på måndagen ganska drastiska förändringar.

* Anläggningsenheten inom Entreprenad läggs ner och verksamheten ska framöver koncentreras på drifts- och underhållsarbeten.

* Antalet anställda inom Entreprenad nästan halveras från 190 till 100. Dessutom blir fem personer inom bolagets centrala administration övertaliga.

* Den nya organisationen inom Entreprenad ska vara verklighet 1 april och får också en helt ny ledning.

De övertaliga omplaceras

För de 95 övertaliga gäller att de ska få ett ”skäligt” erbjudande om omplacering inom Göteborgs Stad. Vad ordet skäligt betyder i sammanhanget blir en tolknings- och förhandlingsfråga.

Enligt tidsplanen ska alla omplaceringar vara klara i december 2006. De som behöver kommer också, enligt Sven Henriksson, att få den utbildning som krävs för att klara sitt nya jobb inom en viss tid.

Förhandlingarna om övertaligheten kommer att ske i ett omställningsråd enligt gällande riktlinjer.

Snabbt ändrad marknad

Orsakerna till anläggningsenhetens svåra situation är flera. Bland annat kommer den största kunden, trafikkontoret, att minska sina inköp med två tredjedelar (400 miljoner) fram till 2007.

– Marknaden har ändrats för snabbt för att vi ska kunna hänga med. Dessutom har vi under press dragit på oss projekt som gått med förlust, säger Sven Henriksson.

Han framhåller också att Gatubolaget till skillnad från konkurrenterna på grund av anställningsförhållanden inte kunnat anpassa personalstyrkan efter behoven vintertid.

En annan viktig konkurrensnackdel har varit att bolaget inte får göra arbeten utanför kommungränsen.

Andra delar ska ge intäkter

Förhoppningen är nu att Gatubolagets tre kvarvarande delar (konsult, parkering och teknisk service) ska ge intäkter omgående. Entreprenad kommer framöver att inrikta verksamheten mot drift- och underhåll. Att helt lägga ner entreprenadverksamheten har aldrig varit aktuellt.

– Nej, men om vi fortsätter som hittills, så kommer ju frågan upp, konstaterar Sven Henriksson.