”Hur vill du att ditt barn ska se dig om 20 år?”. De flesta föräldrar upplever någon gång utmaningar i vardagen och att relationerna hemma sätts på prov. I Göteborg finns flera olika typer av stöd, mötesplatser och aktiviteter för föräldrar, barn och familj. På ABC föräldraträffar är fokus att ge stöd och hjälp i föräldrarollen.

ABC står för Alla barn i centrum och är gruppträffar om föräldraskap och barns hälsa och utveckling. Tillsammans med andra kan föräldrar och andra viktiga vuxna få stöd och hjälp till en bättre vardag med sina barn. Träffarna är öppna för alla föräldrar i Göteborg med barn mellan tre och tolv år.

Viktigt att dela upplevelser med andra

Sabina Vergara Faundes deltog i ABC när hennes son var sju år. Hon lärde sig mycket om sig själv som förälder på träffarna.

– Även om man vet vem man är som person så är det inte samma sak som att veta vem man är som förälder, tycker jag.

– Frågorna vi fick på träffarna var värdefulla. Speciellt en fråga, som jag tyckte var viktigast av alla: Hur vill du att ditt barn ska se dig om 20 år?

ABC-materialet har sin grund i forskning men föräldrars önskemål har också spelat in. I undersökningar av bland annat Stockholms Stad svarade många föräldrar att de framförallt ville utbyta erfarenheter med andra. Därför läggs en stor del av tiden på samtal och diskussioner.

– Det var jätteviktigt att få möjlighet att lyssna på andra föräldrar, säger Sabina Vergara Faundes. Man känner sig inte ensam om konflikter och vardagsproblem.

Fler träffar för föräldrar till skolbarn

ABC föräldraträffar leds av utbildade gruppledare som till vardags också arbetar som till exempel pedagoger i öppna förskolan, elevhälsopersonal i skolan eller föräldrastödjare i förebyggande socialtjänst. Nytt för i år är att det finns fler utbildade gruppledare, och därmed fler träffar, inom skolans verksamhet än tidigare, för att kunna möta behovet av stöd hos föräldrar till de lite äldre barnen.

Julia Hermander Wrede har arbetat i flera år som övergripande skolkurator. Hon har nyligen också utbildat sig till gruppledare för ABC och ser att träffarna har mycket att erbjuda.

– Föräldrarna får med sig både konkreta forskningsbaserade tips för att stärka relationen med sitt barn och lärdomar från att ha delat erfarenheter med varandra. Det finns många skäl att delta i ABC föräldraträffar!

Vill du veta mer om ABC eller boka in dig på en gruppomgång?

ABC föräldraträffar startar flera gånger per termin och består av fyra träffar och en uppsamlande återträff. Behöver du tolk går det oftast att ordna.

När ABC genomförs på plats är det ofta möjligt att få barnpassning. Träffarna är kostnadsfria och gratis fika ingår. Just nu genomförs träffarna både på plats och digitalt. Du kan se vad som gäller i ditt område när du anmäler dig.

Här kan du se en film med Sabina Vergara Faundes.