Servicenämnden, ADB-kontorets politiska nämnd, har låtit ett konsultföretag utreda hur ADB-kontoret skulle kunna fungera de närmaste tre till fem åren. Detta efter att kommunstyrelsen förra sommaren gav nämnden i uppdrag att anpassa verksamheten till efterfrågan på IT-tjänster inom Göteborgs Stad.

Konsultföretaget målar i rapporten upp tre scenarier för det framtida ADB-kontoret som i dag har 260 årsanställda och omsätter 250 miljoner kronor.

”Vi ska jobba väldigt öppet”

– ADB-kontoret kommer att ha en fortsatt viktig roll som stadens IT-knutpunkt. Men det är inte renodlat ett av de här tre scenarierna vi väljer mellan, säger Magnus Petzäll, IT-direktör i Göteborgs Stad.

Bakgrunden till servicenämndens egen utredning är en tidigare utredning där stadskansliet pekat på problemen med ADB-kontorets dubbla roller för stadens IT-verksamhet, både som IT-bolag och som kommunal förvaltning.

– Vi måste ta vara på den kompetens som finns i dag och leta efter kreativa lösningar för att hitta en kombination av vad vi ska göra själva och vad som kan köpas på den öppna marknaden. Vi ska jobba väldigt öppet med hur vägen ska se ut fram till den utförarorganisation vi vill ha med helheten och stadens bästa för ögonen, säger Magnus Petzäll.

Oklart när beslut kan fattas

I det första av de tre scenarierna som målas upp i rapporten är framtidens ADB-kontor fortfarande stadens prioriterade IT-leverantör, men utan att utveckla egna IT-system. Personalstyrkan har minskat till cirka 190 årsarbetare och omsättningen till 220 miljoner kronor år 2009.

I scenario två får ADB-kontoret ett generaluppdrag för stadens infrastruktur och bas-IT-koncept. Antalet årsarbetare är då 130 och omsättningen cirka 150 miljoner kronor år 2009.

I det tredje scenariot är ADB-kontoret en affärsdrivande verksamhet och en av många leverantörer som konkurrerar på lika villkor om stadens beställningar av IT-tjänster. Detta skulle innebära en successiv nedmontering av ADB-kontoret där omsättningen minskar till cirka 80 miljoner kronor och ett 70-tal årsarbetare år 2009.

– Det finns i dagsläget inget tidpunkt för när ett beslut ska fattas, men vi måste jobba intensivt för att kunna presentera en tydlig målbild så snart som möjligt, säger Magnus Petzäll.