Teknikkonsultföretaget ÅF köper Gatubolagets affärsområde konsult för 26 miljoner kronor. Ett hundratal konsulter berörs av affären. "Jag är nöjd", säger Gatubolagets vd Anneli Snobl.

– Vårt främsta mål har varit att skapa en bra helhetslösning för så många medarbetare som möjligt. Med ÅF som köpare skapas samtidigt en bra affär för staden, fortsätter Anneli Snobl.

Ett tiotal aktörer har visat intresse sedan försäljningen startade i mitten av maj. Tre av dem kom in med bud och två deltog i slutförhandlingarna.

– Marknadens stora intresse visar på värdet av våra konsulter, och försäljningsprocessen har skett med den öppenhet som vi som kommunalt bolag ska iaktta, säger Anneli Snobl.

Affären är en del av den uppdelning av det kommunala Gatubolaget som påbörjades i våras efter ett beslut i kommunstyrelsens presidiedelegation. Detta eftersom ny lagstiftning om verksamheter på konkurrensutsatta marknader har gjort det svårt att driva Gatubolaget vidare i nuvarande form.

Fotnot:
ÅF har idag drygt 4 000 anställda med verksamhet i hela världen. I och med köpet av Gatubolaget konsult kommer ÅF att ha ungefär 500 konsulter i Göteborgsregionen.