Stadsdelschefen i Lundby, Agneta Jögård, blir ny direktör för park- och naturförvaltningen. Det beslutade park- och naturnämnden på fredagen.

Agneta Jögård har varit stadsdelschef sedan år 2000 och var tidigare bland annat socialchef i Varbergs kommun.