Alla ungdomsärenden hanteras av en och samma grupp åklagare. Framöver tar de hand om alla brott som misstänks ha begåtts av unga. Så hoppas åklagarmyndigheten även korta handläggningstiderna för ungdomar.

Ett team av ungdomsåklagare som arbetar mer koncentrerat med alla brottsutredningar där ungdomar under 18 år finns med. Det blir följden av den organisationsförändring som börjar träda i kraft hos Göteborgs åklagarkammare från förste november.

Kommer sitta tillsammans

Förut var det bara en åklagare i Göteborg, Elisabeth Trouvé, som hade uppdrag att arbeta på heltid med ungdomsärenden. Resten av åklagarna kunde tilldelas ungdomsmål enligt det lottningssystem som fanns, även om vissa åklagare fick fler fall än andra.

– Vi är fortfarande under uppbyggnad men jag är väldigt positiv. Det är ett genomtänkt organisationsförslag där vi kommer att sitta tillsammans, hjälpa varandra mer och jobba likadant. Förhoppningsvis märker ungdomarna av att det ska gå snabbare, säger åklagaren Elisabeth Trouvé.

Från och med november ska hon och ett helt nytt ungdomsteam – tillsammans är de fem renodlade ungdomsåklagare, två åklagare under utbildning och tre beredningsassistenter – bättre leva upp till kravet på snabbare, modernare och mer specialiserad verksamhet.

Enklare kontaktvägar med polisen

Det är inte ovanligt att ungdomsärenden innehåller en eller flera gärningspersoner, målsäganden och vittnen. Ofta tar polisens pussel kring händelserna tid att utreda. Samtidigt ser straffskalan annorlunda ut för ungdomar under 18 år och de lagstadgade tidsfristerna är kortare.

Det kräver både erfarenhet, specialistkompetens och inte minst en fallenhet att ta hand om unga förövare – kvalifikationer som avdelningschefen på Göteborgs åklagarkammare, Fredrik Jonasson, tycker att han samlat ihop i det nya ungdomsteamet.

– Idag hålls inte tidsfristerna. Med några få åklagare som enbart hanterar ungdomar blir det enklare kontaktvägar med polisen och socialtjänsten och det blir en och samma åklagare som har kontakt med var sitt närpolisområde och stadsdelens socialtjänst, säger Fredrik Jonasson.

Ambitiösaste upplägget finns i Göteborg

I förundersökningar som rör ungdomar under 18 år ska åklagarmyndigheten dessutom kommunicera med de sociala myndigheterna. Samverkan inom Ung & Trygg har hittills bedömts som mycket värdefullt för att samla på sig erfarenheter utanför den egna myndigheten och vidareutveckla sin verksamhet ytterligare.

– Alla landets åklagarmyndigheter har ju krav på sig att samverka med andra vad gäller ungdomsmål. Men vi har gått längre vad gäller ungdomsmålen i Göteborg än vad både Stockholm och Malmö gjort, säger Fredrik Jonasson.