Samarbete gav resultat. Kanaltorget förvandlades till en plats där aktiviteter och evenemang ”knuffade undan” kriminalitet och bråk. Nu ska arbetsmodellen användas i framtida projekt.

I somras förvandlades Kanaltorget till en plats fylld med aktiviteter och evenemang. Det hölls allt från basketturnering och schack till linedance och DJ-kvällar. Fryshuset flyttade en del av sina arrangemang till Kanaltorget.

”Den bästa sommaren någonsin”
– Det blev som vi trodde och hoppades med en trevlig atmosfär runt om i hela området. Det blev en bra kontakt mellan ungdomar och de verksamheter som finns kring Kanaltorget. De flesta vi har pratat med har beskrivit det som den bästa sommaren någonsin på platsen, säger Lotta Rosander, enhetschef för ungdomsenheten på social resursförvaltning.

Kanaltorget mellan Nordstan och Göteborgsoperan har de senaste åren uppmärksammats i medierna och uppfattats som otryggt av flera anledningar.

– Nordstan har blivit en samlingsplats när det är kallt ute och Kanaltorget har varit motsvarigheten på somrarna. Framförallt för ungdomar. Det har förekommit bråk, droghandel och kriminalitet på olika sätt. Det var det vi ville förändra, säger Lotta Rosander.

Problemen har minskat i omfattning
Inför sommaren beslutade därför styrgruppen för Trygg i Centrum – ett samarbete mellan polisen, social resursförvaltning och stadsdelsförvaltningen Centrum – att intensifiera arbetet med att förvandla Kanaltorget till en trygg, attraktiv och välkomnande plats.

I en nyskriven rapport konstaterar social resursförvaltning att en del av problemen fanns kvar, men i minskad omfattning.

– Det är såklart en fråga man ställer sig, vart droghandeln och de kriminella tog vägen. Det försvann inte helt, men det var långtifrån samma dominans som tidigare. Snarare i mycket liten skala. Känslan blev att det positiva ”knuffade undan” de negativa krafterna.

Samarbete för Nordstan
Sedan i somras har en stor del av Kanaltorget förvandlats till byggarbetsplats inför starten av Västlänkenbygget. Sommaren 2018 blir det med andra ord ingen fortsättning på förbättringsarbetet just där. Men arbetssättet och erfarenheterna följer med i framtida projekt.

– Arbetsgrupp som jobbade med Kanaltorget träffades så sent som i förra veckan med en liknande handlingsplan för Nordstan. Vi hoppas att arbetsmodellen ska ge samma positiva effekter även där.