Hjälp för barn som far illa söks via bioreklam. Behovet av familjehem för barn som har det trassligt hemma är fortsatt stort, men nu har läget blivit ännu värre för de barn som akut och för en kortare tid behöver ett tryggt hem att komma till.

– Vi har ett akut behov av jourfamiljer som kan ta hand om barn som behöver omedelbar hjälp att komma hemifrån. 29 jourfamiljehem med 52 platser är kontrakterade hos oss sedan tidigare men vi behöver minst en handfull till för att någorlunda täcka behovet, säger Agneta Blocksjö Attar på Familjehem Göteborgs Stad.

”Gör en oerhört viktig insats”
Jourhemmet är den första trygga platsen som, med några timmars varsel, kan ta emot ett utsatt barn i det akuta skedet, när hemmiljön av någon anledning blivit alldeles för stökig. I jourhemmet stannar barnen en kortare period, medan situationen hemma reds upp eller medan socialtjänsten hittar ett mer långsiktigt familjehem där barnen kan stanna så länge de behöver.

– Jourhemmen gör en oerhört viktig insats för de här barnen som kan vara allt mellan noll och arton år. Vi vill gärna att de som ställer upp som jourhem har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar på något sätt sedan tidigare, och det är bra om en vuxen kan vara hemma mycket, säger Agneta Blocksjö Attar, som dessvärre är van vid att ha ett underskott på familjer som tar emot utsatta barn.

Rekryteringen av nya familjer går trögt
Även när det gäller familjehemmen, alltså den typ av mer långsiktigt boende som barnen kommer till efter jourhemmet, är bristen stor. Bara i Göteborg är cirka 900 barn just nu placerade i ett familjehem, medan 80 barn fortfarande står i kö för att komma till ett. Men rekryteringen av nya familjer går trögt.

– Många tvivlar på sin egen förmåga och tror att man måste vara en super-duper-familj för att kunna fungera som familjehem, men så är det inte. Visst är de fantastiska i våra ögon, eftersom de ställer upp för sina medmänniskor, men egentligen är de bara helt vanliga familjer, säger Agneta Blocksjö Attar.

Tid, plats och engagemang
Det finns inga direkt formella kriterier kring vilka familjer som passar för att fungera som familjehem. Man kan bo i en radie på 20 mil ifrån Göteborg, sedan är det viktigaste att man har den extra tid, plats och engagemang som krävs för att ta hand om ett barn som behöver landa i lugn och ro.

– I vissa fall är det bra om det finns andra barn som kan fungera som syskon, i andra fall är det bättre om barnet får komma till en liten familj. Drömmen är ju att ha så pass många familjer i beredskap att man ännu bättre kan matcha dem mot varje barns behov, säger Agneta Blocksjö Attar.

Samma målgrupp som biobesökare
I ett försök att nå fler familjer med information om behovet av familjehem kommer det från och med den kommande helgen och två veckor framåt att visas en ”reklamfilm” på biograferna i Göteborg och kranskommunerna.

– Vi kommer att finnas på Bergakungen i samband premiären av långfilmen ”Mig äger ingen”. Vi tänker att de som vill se den filmen nog är intresserade av sociala frågor och kanske kan tänka sig att engagera sig för utsatta barn, säger Agneta Blocksjö Attar, som redan är aktiv på sociala medier för att informera och söka kontakt med potentiella familjehem.

– Min magkänsla är att många människor idag har ett stort intresse och ett principiellt engagemang för att hjälpa utsatta barn, men att de är rädda för att det ska gå ut över deras jobb eller fritid. Men det är viktigt att veta att man inte blir övergiven när barnet väl har kommit, utan att man har regelbunden kontakt med oss och får stöd och hjälp, säger Agneta Blocksjö Attar.