Hemlösa kvinnor ofta hotade. Alma i Majorna har fyllt tio år och firat med tårta, buffé och sång. Det skedde på en hemlig adress, för Alma är ett akutboende för hemlösa kvinnor - som ofta är hotade av våldsamma män. "Nittio procent av de hemlösa, missbrukande kvinnorna är också utsatta för våld", säger enhetschef Ulla Ekman.

– Att de här redan drabbade kvinnorna även är brottsoffer har vi nog varit dåliga på att se, fortsätter Ulla Ekman.

Har flyttat runt
Socialt etablerade kvinnor som blir slagna kan vända sig till kvinnojourer. Men där kan det vara svårt för hemlösa kvinnor att få rätt typ av hjälp, eftersom de oftast bär på en mer komplex problematik med missbruk och beroenden av olika slag.

– Därför är det väldigt viktigt att vi har ett boende som Alma, där bara kvinnor får bo, säger Ulla Ekman.

Alma har alltså funnits i tio år, men har – liksom sina klienter – flyttat runt på olika platser i stan. Det startade på Bellmansgatan 2001, flyttade sedan till Tillfället vid Partihallarna, men sedan våren 2009 finns Alma på den nuvarande adressen, någonstans i Majorna.

”Alma har betytt mycket”
Här finns fyra sängplatser för tillfälliga övernattningar, en jourplats för våldsutsatta med missbruksproblem samt 18 akutboendeplatser för kvinnor som har kontakt med socialtjänsten och behöver ett boende med stöd och hjälp under en tid.

– Tidigare fanns inga kommunala akutboendeplatser för enbart kvinnor, det är något vi har utvecklat på senare år, så här har Alma betytt mycket; kvinnorna kan komma hit i akuta skeenden, utan krav på drogfrihet och de slipper bo nära män – det blir en fristad, säger Ulla Ekman.

Alma ingår i enheten Kvinnovårdkedjan tillsammans med det öppna kvinnocentrat Huldas hus i Majorna och boendet Skeppargången i Masthugget.

Under de tio år som Alma funnits, har antalet hemlösa kvinnor i Göteborg förmodligen inte blivit färre, även om ingen vet med säkerhet. Uppskattningar talar om 400–500 kvinnor.

”Nu har vi ett helt annat grepp om frågan”
– I Kvinnovårdkedjan har vi kontakt med 200-250 kvinnor per år, så mycket vet vi, säger Ulla Ekman.

– Jag vill påstå att kommunen hjälper de här kvinnorna bättre nu än för tio år sedan. Då var resurserna splittrade på olika stadsdelar och det fanns inte så mycket samarbete.

– Nu har vi ett helt annat grepp om frågan och resurserna är samlade, vilket kommer kvinnorna till del på ett helt annat sätt.