”Att prata om livet kan göra stor skillnad”. Att våga prata med någon kan vara första steget till att må bättre och kan rädda liv. Under vecka 41 med start den 10 oktober - Världsdagen för psykisk hälsa - bjuder Åldersvänliga Göteborg in till pratbänkarna för samtal om rättigheter och möjligheter att söka hjälp och stöd.

Helena Bjurbäck är äldreombudsman i Göteborgs Stad. Hon arbetar utifrån ett mänskligt rättsperspektiv för äldres rättigheter och goda levnadsförhållanden. Foto: Julia Leijon

Helena Bjurbäck är Göteborgs Stads äldreombudsman. Hon får återkommande samtal från personer som beskriver olika former av psykisk ohälsa.

Det kan handla om allt från ensamhet och nedstämdhet till personer som beskriver en högre psykisk ohälsa och som uppger misslyckade försök eller tankar om att avsluta sitt liv. Men det är aldrig för sent att må bättre och det finns hjälp att få oavsett ålder.

Pratbänkarna öppnar för nya hälsofrämjande arbetssätt i Göteborg och kan bidra till att sänka tröskeln för möten mellan människor.

– Att få prata om livet och hur vi har det, kan i sin enklaste form göra stor skillnad för människor, säger Helena Bjurbäck.

Äldreombudsmannen verkar för äldres rättigheter

– Vi vet idag genom nationella rapporter att äldre personer med psykisk ohälsa inte prioriteras tillräckligt och får den hjälp och vård som de har rätt till enligt lagstiftningen. Det behövs exempelvis bättre diagnostisering, behandling, omhändertagande och socialt stöd för äldre personer. Vi vet också att det förebyggande arbetet är viktigt och behöver stärkas., säger äldreombudsman Helena Bjurbäck.

Välkommen till pratbänkarna under vecka 41

Träffa personer från Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa och från Hjärnkoll vid pratbänkar under vecka 41, för samtal om rättigheter och möjligheter att söka hjälp och stöd. Stadens Äldreombudsman finns också på plats vid pratbänkarna ett antal tillfällen, liksom äldrekonsulenter och anhörigstödjare från Göteborgs Stad.