Bara 13 äldre brandmän vid Räddningstjänsten i Stor- göteborg har tackat ja till att gå i pension nästa år. Ett 40-tal har sagt nej. Därmed lär det bli svårt att lösa övertaligheten, totalt 50 tjänster, genom pensionsavgångar.

Övertaligheten beror på att räddningstjänsten har fått ett sparkrav på 24 miljoner för år 2004 och 2005.

Brandmän som arbetar skift har rätt att gå i pension vid 58 år. Före sommaren fick ett 50-tal anställda som uppnått den åldern frågan om de kunde tänka sig det. Ledningen för räddningstjänsten hoppades att 20-30 skulle nappa, men så blev det alltså inte.

– Jag räknar fortfarande med att vi ska ha genomfört neddragningen till 1 jan 2006, säger räddningstjänstens chef Åke Jacobsson.

Tolv miljoner i engångsbidrag

Han konstaterar att det finns cirka 15 tjänstledigheter, långtidssjukskrivningar och andra vakanser där de anställda inte lär komma tillbaka i tjänst.

– Om man räknar bort dem och de 13 som vill gå i pension så är övertaligheten nere i drygt 20 tjänster. Vilka åtgärder som nu blir aktuella vet jag inte, men vi ska försöka hitta individuella lösningar, säger Åke Jacobsson.

Räddningstjänsten fick nyligen tolv miljoner kronor som ett engångsbidrag för att klara omställningen, men hur de pengarna ska användas är ännu oklart. Facket vill att ledningen ska ”sockra budet” till de äldre brandmännen.

– Så gör man i det privata näringslivet och vid räddningstjänsten i Malmö erbjöd man 150.000 kronor i avgångsvederlag, säger Åke Blomqvist, fackligt ombud för Kommunal.

”Svår balansgång”

– Vår pension är bara 70 procent av lönen. Folk som jobbat här 35-40 år är inte intresserade av att ”gå ut bakvägen med mössan i hand” för att lösa ett övertalighetsproblem. Jag tror att det skulle bli ett helt annat resultat om man använder sig av Malmös modell, säger Åke Blomqvist.

Chefen Åke Jacobsson är dock avvisande.

– Vi kan tänka oss till exempel omskolningsbidrag. Men vår bedömning utifrån samtal med dem som är aktuella, är att det inte ger avsedd effekt att ”sockra budet”. De vill inte gå i pension av en mängd olika skäl.

– Det här är en svår balansgång. Vi vill ju behålla ungdomarna, men vill inte pressa dem som har rätt att gå i pension. Och ju mer vi sockrar, desto hårdare press känner de på sig, säger Åke Jacobsson.

Ännu ett moln på räddningstjänstens himmel är det så kallade RUHB-anslaget ska dras in. Det har utgått via Räddningsverket för krigsberedskap i kommunerna. Från 1 jan 2007 förs statsbidraget över till kommunerna, vilket lär betyda att ytterligare sju-åtta tjänster försvinner i Göteborg.