”Det har hänt mycket”. Hur är det att åldras som hbtq-person i Göteborg? Och hur öppna är de som jobbar i till exempel äldreomsorgen för äldre som bryter mot majoritetsnormen? Det är några av frågorna som behandlas på en konferens om hbtq och åldrande på Kulturhuset Kåken den 25 maj.

Konferensen När regnbågen grånar – anmäl dig här

– Vi startade en grupp för äldre inom RFSL 2009, för att det behövdes ett utrymme där äldre hbtq-personer kunde träffas och känna gemenskap, men också prata om och påverka sina rättigheter vad gäller exempelvis boende. 2012 anordnade vi en första konferens, och nu har det hänt så mycket på området att vi tyckte det var dags igen, säger Agneta Wirén som är aktiv i gruppen hbt-seniorerna inom RFSL Göteborg.

Mycket händer i Göteborgs Stad
Hon tycker det har hänt mycket positivt inom Göteborgs Stad sedan den senaste konferensen. Bland annat har ett hbtq-råd startats, och det pågår en försöksverksamhet inom äldreomsorgen för att ta fram ett normmedvetet arbetssätt. Inom denna försöksverksamhet ligger fokus på hbtq-frågor, men tanken är att arbetssättet också ska tillämpas på övriga diskrimineringsgrunder som exempelvis kön, etnisk tillhörighet, religion och ålder. Agneta Wirén berättar att hbt-seniorerna varit med som resursgrupp i försöksverksamheten.

– Vi har varit ute och resonerat med personal och boende. Det är inte så lätt alltid – folk är olika. En del är väldigt öppna och förstår, en del är fördomsfulla. Det kan ju också finnas hbtq-personer bland boende och personal, och för dem kan det vara väldigt stärkande att ämnet diskuteras, säger hon.

Hoppas många kommer
Hon hoppas att många kommer på konferensen, och understryker att alla är välkomna. Särskilt pensionärsorganisationer, som hbt-seniorerna gärna vill ha ett fördjupat samarbete med.

– Vi har träffat företrädare för pensionärsorganisationer som varit skeptiska och sagt att ”vi har inga sådana hos oss”. ”Det har ni visst, det är bara att ni inte vet om det”, sa vi och då var det som om en rullgardin gick upp för dem – det fanns människor i deras organisation som de inte hade tänkt på, säger Agneta Wirén.

Stöd från Göteborgs Stad
Anna-Carin Jansson är planeringsledare på stadsledningskontorets avdelning för mänskliga rättigheter, och berättar att konferensen är en av ett 20-tal arrangemang som inför Europride i augusti fått ekonomiskt stöd från staden.

– Inför Europride har Göteborgs Stad ett förstärkt uppdrag att jobba utifrån alla diskrimineringsgrunder och över hela staden, tillsammans med det civila samhället, säger hon.

”En oerhörd kraft”
Hon ser hbt-seniorerna som en enorm tillgång i stadens arbete med exempelvis ett normmedvetet arbetssätt inom äldreomsorgen.

– Föreningens medlemmar är måna om att det ska bli likvärdigt, och kan formulera krav på våra verksamheter. Det är roligt och de är en oerhörd kraft i stadens hbtq-community. Vi måste ha en större medvetenhet om normer när vi exempelvis ordnar aktiviteter för de äldre – det är inte givet att män gillar att snickra, och att kvinnor gillar att sy. Hur vet vi förresten att personen framför oss identifierar sig som antingen kvinna eller man? Eller att de som utan reflektion uppfattas som två väninnor inte är ett kärlekspar, frågar Anna-Carin Jansson.