Tydliga anställningskrav, nätverk med samordnare och en tydlig karriärstege för personalen är de tre centrala punkterna för att kompetensen ska behållas och utvecklas inom Göteborgs äldreomsorg, enligt en ny plan som antogs på onsdagen.

– För att kunna ge brukarna en god service är det viktigt att man inom äldreomsorgen hittar rätt personal med rätt kompetens till rätt jobb, och att vi sedan får behålla dem hos oss, säger Yvonne Bergström, planeringsledare på personalenheten i Göteborg.

Därför har en plan för kompetensförsörjning utarbetats, som kommunstyrelsens personal- och arbetsmarknadsdelegation beslutade om på onsdagen.

Tre nivåer – tre kriterier

I planen har preciserats kompetenskrav i tre nivåer; Bas, Fördjupad och Specialiserad, som utgår från verksamheternas behov. I varje nivå specificeras vilken utbildning och erfarenhet som krävs.

– Det är viktigt att vi redan från början rekryterar medarbetare med rätt kompetens. Då alla undersköterskor i dagsläget inte har grundutbildning behöver verksamheterna ta fram en handlingsplan. Periodvis kan det vara svårt är att rekrytera undersköterskor som har grundutbildning, säger Yvonne Bergström.

Den som utvecklas stannar

Alla yrkeskategorier inom äldreomsorgen, som under- och sjuksköterskor, arbetsterapeuter och biståndsbedömare, ska se tydliga möjligheter att utvecklas och stimuleras i sina arbeten.

– Det bygger på att man har utvecklingssamtal med sin chef där man ser både till verksamhetens behov och individens önskemål och förmåga. Sedan kan kompetensutvecklingen ske exempelvis genom kvalificerade yrkesutbildningar eller högskole- och universitetsutbildningar, säger Yvonne Bergström.

Samordnande överblick

Stadens kompetensförsörjning kan enligt planen också förbättras genom att införa specialistsamordnare inom olika områden, personer som har överblick över såväl brukarnas behov som medarbetarnas kompetens.