Ökad matglädje med mat lagad från grunden och bättre kommunikation mellan kök och vårdpersonal. Det har varit i fokus för det 70-tal kockar och kokerskor från stadens äldreomsorg som nu avslutar kursen "Matglädje" på Burgårdens utbildningscentrum.

− Kursen handlar om att inspirera till att laga mer mat från grunden, ha mer ekologiskt och närodlat och även inspirera till en del nya rätter, gärna med säsongsanpassning, säger Kristina Magnusson, som är kursens projektledare på Burgårdens utbildningscentrum.

Testar kunskaperna i verksamheten

Vid sex kurstillfällen har kökspersonal från äldreomsorg inom hela Göteborgs Stad fått chansen att lära sig mer om hur man kan få de gamla att äta bättre och med större aptit.

− För att få ett kontinuerligt utvecklingsarbete har deltagarna efter varje träff fått gå hem till sina äldreboenden och testa vad de har lärt sig. På så sätt har de direkt kunnat se hur de nya kunskaperna tas emot, säger Kristina Magnusson.

Även vårdpersonal har deltagit

Hon poängterar att det är viktigt att se måltiden som en helhet. Det kan handla om så små förändringar som en trevligare dukning, med fina färger och detaljer hämtade från naturen.

− Vid några av kurstillfällena har även vårdpersonalen varit med. Det spelar ingen roll vad som produceras i köket om det inte sedan presenteras på ett aptitligt sätt. Att kommunikationen mellan köks- och vårdpersonal fungerar är jätteviktigt, säger hon.

Målgruppsanpassade kurser

I samband med måndagens avslutning på den första kursomgången startar ytterligare en ny kurs med ett 40-tal deltagare. Även den här gången är deltagarna från äldreomsorgen. Men om bara ett par veckor är det dags för kökspersonal från förskolan att bättra på sin matglädje.

− Då har kursen ett annorlunda upplägg, anpassat till målgruppen. Det blir mer om matsedelsplanering och om livsmedelshygien. På förskolan äter man ju oftast i rum som även används till andra aktiviteter, säger Kristina Magnusson.

Fick ett nytt nätverk

En av dem som just gått färdigt kursen är Madeleine Söderlund, som jobbar i köket på Kärrahus äldreboende i Hisings Kärra. Hon är mycket nöjd med vad hon har fått lära sig.

− Kursen har gett mig ett nätverk och en massa nya idéer. Att vårdpersonalen också var med betydde jättemycket, de kunde gärna ha varit fler och även varit med hela tiden, säger hon.

Fotnot:
Kursen ”Matglädje” är en del av projektet Måltid Göteborg, som verkar för att förbättra måltidskvaliteten inom Göteborgs Stads äldreomsorg, skolor och förskolor.