Reflektion skapade ny medvetenhet. ”Här behandlar vi alla lika”. När jämställdhetsarbetet inleddes i äldreomsorgen på Norra Hisingen tyckte de flesta i personalen att det inte fanns något att arbeta med. Men genom att analysera konkreta situationer och vända på perspektiven blev det tydligt att personalens skilda förväntningar på kvinnor och män påverkar bemötandet.

– Kvinnor uppfattas som mer gnälliga, medan män uppfattas som mer rakt på sak. Och vi tröstar kvinnor lättare och mer än när det gäller männen, säger Britta Schröder, sektorschef för äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård på Norra Hisingen.

Analyserade konkreta vardagssituationer
Personalen inom särskilt boende och hemtjänsten i stadsdelen använder sedan en tid tillbaka en strukturerad samtalsmetod för att regelbundet reflektera över sin egen och arbetslagets arbetssituation.

Vid träffarna får en person i taget berätta om en fundering eller ett dilemma som uppstått i det vardagliga arbetet. Genom att sedan reflektera över situationen tillsammans kan hela gruppen lära sig av händelsen.

När Norra Hisingen fick chans att vara med i programmet Hållbar jämställdhet valde man att satsa på att utveckla reflektionsmetoden. Alla samtalsledare gick en utbildning i jämställdhetsfrågor och man beslutade att systematiskt lägga till en fråga på slutet av varje reflektionssamtal: ”Hur hade jag tänkt, känt och agerat om det hade varit någon av annat kön?”

Övervikt känslig i relation till kvinnor
En sammanställning av samtalen visade att personalen i drygt hälften av fallen trodde att det skulle ha varit skillnad.

– Det kunde till exempel handla om att en hyresgäst som hade diabetes och var överviktig men var passiv och inte ville röra på sig. Då uppfattade personalen att man är mer rak på sak när det var en man, men att vikten är mer känslig att tala om när det gäller kvinnor, säger Britta Schröder.

Ett annat fall handlade om hyresgäster som inte vill duscha. När exemplet gällde en kvinna var personalen mer benägen att lirka med henne genom att ta henne under armen och försiktigt leda henne till duschen. Om det istället var en man var man mer benägen att föreslå att man skulle låta det vara och vänta till ett senare tillfälle då mannen var på bättre humör.

Personalens eget kön påverkar
Britta Schröder tror att ett skäl till att manliga och kvinnliga hyresgäster bemöts olika kan vara att personalen till största delen utgörs av kvinnor. Därför kommer äldreomsorgen göra insatser för att rekrytera fler män framöver. När 40 sommarjobbare ska anställas nästa sommar kommer man till exempel enbart att ta in killar, något som man hoppas ska deras väcka intresse för en yrkesframtid inom äldreomsorgen.

Även äldreomsorgen i Västra Hisingen, Västra Göteborg och Örgryte-Härlanda deltog i jämställdhetsprojektet. Örgryte-Härlanda och Västra Göteborg satsade på att försöka locka fler män till träffpunkterna, där kvinnor varit i majoritet. Det ledde till ett förnyat aktivitetsprogram som lett till många fler besökare, både män och kvinnor.

Västra Göteborg valde också att granska den frågeguide som handläggare inom bistånd använder. Den visade att frågor till viss del ställdes olika och att brukarna fick följdfrågor i olika utsträckning beroende på om de var män eller kvinnor.

Stadsdelarna lär av varandra
Under projekttiden har det hållits flera seminarier där stadsdelarna delat med sig av vad de upptäckt.

– Det har gjort att det har blivit ett lärande korsvis, fast vi har jobbat med olika saker, säger Britta Schröder.

Själva projektet är nu avslutat men Norra Hisingen kommer att göra fortsatta analyser av sin verksamhet. Bland annat kommer man att analysera språket i biståndsbedömningar för att se om kvinnor och män beskrivs på olika sätt utan att det är motiverat.

– Det finns en vilja att arbeta med detta bland personalen, inte för att det är politiskt korrekt utan för att man ser att det finns en massa saker att jobba med, säger Britta Schröder.

Läs mer om projektet Hållbar jämställdhet:
Stort projekt visade att medborgare bemöts ojämställt – ”En fråga om rättvisa och demokrati” [2013-12-02]
Gotevent vill skapa arenor som lockar fler – Nästan två tredjedelar är män [2013-12-02]
Fler göteborgare kommer till tals med nya metoder för dialog – Testas inför ombyggnad av Mariaplan [2013-12-02]