Unik källa om rikets andra stad. Lika säkert som lucia, jul och nyårsafton anländer Göteborgs statistiska årsbok när ännu ett år är slut. Landets äldsta årsbok har genom siffror och tabeller berättat om livet i Göteborg ända sedan år 1900. Nu finns 2011 års siffror samlade i tryckt form.

”Statistisk Årsbok Göteborg 2012” är det formella namnet på boken som ger läsaren all tänkbar statistik kring rikets andra stad. Här kan man till exempel se att Göteborg vid 2010 års utgång hade 513 751 invånare – att jämföra med 129 000 för ett hundra år sedan.

– Sedan några år finns alla siffror också att hämta på vår hemsida (se nedan) som just håller på att uppdateras, säger Lutz Ewert som är planeringsledare på stadsledningskontorets enhet för samhällsanalys och statistik.

En samlad bild
Stor del av årsbokens information är hämtad från Statistiska Centralbyråns olika databaser, men stadsledningskontoret skickar också ut brev till förvaltningar och organisationer för att få in ytterligare data.

– På andra håll kan man hitta bra information som utgår från olika ämnen, men vill man ha en samlad bild av Göteborg finns det ingen bättre källa än årsboken, säger Lutz Ewert.

Årsbokens långa historia ger möjligheter till intressanta jämförelser över tid, och många av bokens ämnesområden känns igen från 1900-talets början. Utöver befolkningsstatistik beskrivs än idag ämnen som väder, bostäder, sjukvård, näringsliv, kommunikationer och undervisning.