Ann-Christine Alkner-Dahl är från den 7 januari tillförordnad vd för kommunägda bolaget Göteborgsregionens fritidshamnar, Grefab.

Ann-Christine Alkner-Dahl kommer närmast från uppdraget som projektledare för Göteborgs Stads projekt för stärkt internkontroll och ökad öppenhet. Tidigare har hon bland annat varit stadsdelschef i Södra Skärgården.