Hos mottagningen Älvan på Gamlestadsvägen har unga kvinnor kunnat få hjälp med sina alkoholproblem. Nu går verksamheten med sina tre anställda upp i Respons alkoholrådgivning och vänder sig i fortsättningen till en större målgrupp i nordöstra Göteborg.

På Respons alkoholrådgivning vid Vasaplatsen arbetar man med göteborgare som befinner sig i ett tidigt skede av missbruk.

– Personer som ännu har kvar sin sociala förankring, familj, vänner och arbete, säger enhetschefen Christer Andersson och fortsätter:

– Älvan var en liten enhet som behövde ett större sammanhang för att utvecklas. Nu kommer de att förstärka arbetet med alkoholmissbruket i hela Göteborg.

Bättre tillgänglighet för medborgare i nordost

Innan sociala resursförvaltningen bildades inriktade sig Älvan på unga kvinnor med alkohol- eller psykosociala problem i nordost. Med den nya organisationen upphör de geografiskt avgränsade uppdragen – nu vänder man sig istället till medborgare i hela staden.

– Bara fem procent av våra klienter bor i nordöstra Göteborg medan 60 procent hör hemma i de centrala stadsdelarna. Vi vet faktiskt inte varför det ser ut på det sättet. Den geografiska placeringen är kanske inte helt oväsentlig, och nu kommer alltså tillgängligheten för medborgarna i nordost att förbättras, säger Christer Andersson.