Hur klarar du dig utan el och vatten? Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utsett sista veckan i maj till nationell krisberedskapsvecka. Därför får alla hushåll i Göteborg broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” hem i brevlådan under veckan.

Ladda ner broschyren här

Broschyren handlar om hur du på bästa sätt förbereder dig för att klara dig utan exempelvis värme, vatten i kranarna och fungerande kollektivtrafik under flera dagar. Syftet är att alla ska vara bättre förberedda vid allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller i värsta fall militära konflikter. På så sätt kan alla insatser vid en större kris sättas in där de verkligen behövs, medan vanliga medborgare klarar sig själva.

Samma förberedelser oavsett typ av kris
– Att krig för första gången på länge finns med som en variabel beror på att MSB har uppgraderat krisberedskapen och säger att krig inte kan uteslutas. Vi i Göteborg har valt att fokusera vårt förebyggande krisarbete på väderrelaterade kriser, men oavsett vilken typ av kris det gäller så är förberedelserna desamma, säger Kenneth Lexell, planeringsledare på stadsledningskontorets avdelning för samhällsskydd och beredskap,

Göteborgs Stad deltar tillsammans med kommunerna i räddningstjänstförbundet Storgöteborg i ett antal aktiviteter under den nationella krisberedskapsveckan. Men liksom de senaste fyra åren genomför Göteborgs Stad också en 72-timmarskampanj under vecka 42.

– Vi finns med och följer upp, men eftersom det är MSB:s kampanj hänvisar vi frågor till dem. Vi gör i stället vår stora satsning i oktober, då vi genomför en väder- och avbrottsrelaterad 72-timmarskampanj. Den har fått ett symbolvärde som börjar ge resultat och allt fler göteborgare förstår hur viktigt det här är.

Så hur ser Göteborgs krisberedskap ut?
– Den är på god väg. 2016 gjorde MSB en undersökning genom Göteborgs universitet där de jämförde resultaten före och efter den höstens krisberedskapsvecka och det visade att vårt arbete ger resultat. Sedan är det här ett jobb som aldrig blir färdigt, det är ett ständigt pågående informationsarbete och både vi och allmänheten måste hela tiden uppdatera sig.

Utöver den vanliga krisberedskapen innebär det höjda säkerhetsläget att du också uppmanas ta reda på var ditt närmaste skyddsrum finns (se länk nedan).

– Det är jätteviktigt att ha beredskap så att du klarar dig hemma i 72 timmar, det kan göra hela skillnaden vid en kris. Men också att du vet var du ska ta vägen om det värsta händer.

Totalt delas ”Om krisen eller kriget kommer” ut till 4,8 miljoner hushåll över hela Sverige.

1CE.jpg