Göteborgs kommunfullmäktige klubbade på torsdagen allianspartierna M, L, C och KD:s budgetförslag. Beslutet togs efter en covid-anpassad, förkortad budgetdebatt och med ett reducerat kommunfullmäktige bestående av 41 ledamöter istället för 81.

Efter en förkortad covid-anpassad budgetdebatt mellan partiernas gruppledare klubbades alliansens förslag till budget och flerårsplaner för 2021. Det var ett reducerat kommunfullmäktige som beslutade om budgeten. 41 ledamöter istället för ordinarie 81 hade samlats i en stor lokal med utglesade platser i Lindholmen science park.

Bland satsningarna i budgeten för nästa år finns bland annat 300 miljoner till Göteborgs grundskolor, en satsning på kvinnojourer, 60 miljoner till Göteborgs jubileumsbad i Frihamnen och 36 miljoner kronor för att göra Göteborg till en renare stad. Där finns också 300 miljoner till olika trygghetsskapande åtgärder, till exempel ordningsvakter på Avenyn och Järntorget.