På fyra år har antalet polisanmälningar med brottsmisstänkta ungdomar i Göteborgsområdet minskat med 1.100 personer. Resultatet går på tvärs mot liknande siffror i Stockholm och Malmö. Även antalet ungdomar som begått fem eller fler brott per år sjunker, visar färska siffror från polisen i Göteborg.

Enligt Göteborgspolisens statistik för förra året gjordes nästan 3.700 anmälningar mot ungdomar skäligen misstänkta för olika typer av gärningar. Fortfarande är snatteri, stöld, skadegörelse och personrån de vanligaste brotten bland personer under 18 år. Nästan varannan misstänkt, 44 procent, var under 15 år, enligt polisens siffror.

De brottsfrekventa blir också färre

6D16.jpgMinskningen i Göteborg följer trenden de senaste fyra åren: brottsanmälningarna mot utpekade ungdomar har i snitt minskat med några hundra ärenden varje år. Även de brottsfrekventa blir färre. 2007 tog polisen vid Ung & Trygg fram statistik på ungdomar mellan 15 och 18 år som begått fler än fem brott under samma år.

Då var det sammanlagt 148 ungdomar som kom upp i minst fem brottsmisstankar i Storgöteborg; Mölndal, Ale, Partille, Kungälv, Öckerö och Stenungsund. Nästan samtliga var pojkar. En ny sortering för år 2008 landar på 115 ungdomar.

Större ungdomskullar

Förklaringen till den sjunkande brottstrenden bland ungdomar i Göteborg är komplex och svårtolkad. Ungdomskullarna över 15 år har ökat lite de senaste åren, vilket borde synts som fler brottsmisstänkta ungdomar. Många av Ung & Tryggs samarbetsparter i Göteborg stödjer uppfattningen att ungdomar gör färre brott.

Medan BRÅ:s nationella statistik snarare talar för en ökning av brottsmisstänkta ungdomar som en effekt av större årskullar, pekar självdeklarationsstudier bland niondeklassare tvärtom på en nedåtgående trend, framför allt i Västra Götaland.

3E00.jpgSven-Åke Lindgren, kriminologiprofessor vid Göteborgs universitet, tror på generella faktorer bakom den antydda minskningen.

– Det är för tidigt att dra några specifika slutsatser, men olika situationella och sociala åtgärder kan ligga bakom. Det kan också vara så att fler unga värderar brottslighet mer negativt och tar avstånd, säger han.

Fotnot:
Ung & Trygg i Göteborg startade hösten 2004 med syftet att motverka att ungdomar värvas till kriminella gäng. I Ung & Trygg ingår polis, åklagarmyndighet, Göteborgs Stad och de kommunala bostadsföretagen.

64DC.jpg