En glömd kastrull på spisen kan ödelägga ett helt hem. Under sommarmånaderna ökade antalet bostadsbränder i Storgöteborg och de allra flesta startade i köket. Nu försöker räddningstjänsten vända utvecklingen genom information – bland annat på Hem och villamässan.

Mer än hälften av det totala antalet bränder i byggnader är bostadsbränder. Oftast startar branden i köket och den vanligaste orsaken är en glömd kastrull eller spisplattor som inte är avstängda.

Under försommaren 2008 mer än fördubblades antalet bostadsbränder i Storgöteborg. 65 bränder inträffade under maj-juni i år, jämfört med omkring 30 under samma period förra året. Även antalet egendomsskador har ökat drastiskt.

Rådgivning på Hem- och villamässan

De allra flesta bränder sker i flerbostadshus. För att vända utvecklingen har Räddningstjänsten informationskampanjer speciellt riktade till boende i hyreslägenheter.

– Flerspråkiga brandinformatörer går runt och informerar boende i olika bostadsområden i Göteborg om brandsäkerhet. Dessutom kontrollerar de att brandvarnarna fungerar hos de boende, säger Kristina Lindfeldt, brandingenjör och chef för Förebyggande Insatser vid Räddningstjänsten Storgöteborg.

Under Hem- och villamässan 30 oktober till 2 november har räddningstjänsten en egen monter. Där kan besökarna få rådgivning och brandsäkerhet i hemmet med särskilt fokus på just köket.