Sexmissbrukare nu i majoritet. Allt fler söker hjälp hos den kommunala stödverksamheten Kast, Köpare av sexuella tjänster. Men tyngdpunkten har förskjutits under de femton år verksamheten funnits. Idag är inte längre sexköparna i majoritet bland klienterna, utan personer med ett tvångsmässigt sexuellt beteende, de så kallade sexmissbrukarna.

När Kast öppnade sina dörrar för nästan exakt femton år sedan, var det ungefär 15 personer som sökte sig dit för att få hjälp, varje år. Idag är siffran uppe i 40 per år. Sexköparna som söker hjälp har ökat i antal, men ännu mer har sexmissbrukarna ökat. De står idag för 60-65 procent av klienterna.

Hanterar känslor med sin sexualitet
– Redan första året sökte sig sexmissbrukare till oss, fast vi egentligen vände oss till sexköpare. Egentligen har deras problematik ganska mycket gemensamt, så efter ett år la vi till den målgruppen. Och efter fem år hade de gått om, säger Maia Strufve, socialsekreterare på Kast.

Med sexmissbrukare avses människor som konsumerar olika former av pornografi och kanske sexchattar, på ett nästan tvångsmässigt sätt.

– Det handlar om att man använder sin sexualitet för att hantera andra, starka känslor. I själva verket är det kanske förtvivlan, frustration eller sorg som man lever ut i de här handlingarna.

Att den här målgruppen har ökat märker hon även i kontakter med sjukvården, socialtjänsten och privata mottagningar.

– Jag tror det är mycket kopplat till tillgängligheten på internet. Det här finns bara några klick bort.

Mottagningen har blivit känd med tiden
Att antalet som söker hjälp har ökat tror hon beror på att fenomenet fått ett namn och blivit uppmärksammat i samhället. Och att mottagningen har blivit så pass känd med tiden.

– ”Hjälp mig att förstå varför just jag gör som jag gör.” Det är den vanligaste ingångsfrasen från de hjälpsökande – oavsett om de är sexköpare eller -missbrukare

Vad Kast erbjuder är samtalsbehandling.

– Säger de att de vill ändra sitt beteende, så släpper vi dem inte förrän de tycker att de har gjort det. Det brukar ta 1,5 till 2,5 år. Vi har väldigt få avhopp.

Ett fåtal kvinnliga sexmissbrukare
Det handlar om att lägga ett pussel tillsammans titta bakåt och gå på djupet i historien, titta på mönster och präglingar, deras sexuella historia; när började det, sexdebut, deras eventuella köpdebut och så vidare.

– Förståelse är inte alla gånger förändrande i sig, det gäller också att bryta vanorna och se vad beteendet har stått för och vad de kan göra istället.

De som söker hjälp hos Kast representerar ett socioekonomiskt tvärsnitt av den manliga befolkningen mellan 25 och 75 år. Därtill kommer ett fåtal kvinnliga sexmissbrukare. Åldersmässigt finns det, starkt förenklat, två större grupper: En mellan 25-40 år, det är sexmissbrukarna. Och en mellan 50 och 65, det är sexköparna.

– Vad de har gemensamt är ofta ett så kallat fruset trauma, en problematik som startade tidigt i livet, förlust av en nära relation eller avsaknaden av ett primärt behov, ofta närhet, säger Maia Strufve.