I våras lanserade Göteborg Stad en e-tjänst som presenterar alla plan- och byggprojekt i staden. Nu utvecklas tjänsten ytterligare. Interaktiva kartor har kopplats till sidan som samtidigt byggs ut med ännu mer information.

Redan när stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret i våras kunde realisera e-tjänsten väckte den stort intresse.

Stort intresse för lättillgänglig information

– Den första månaden hade den 6 000 besökare. Sedan har vi haft 30 procent nya besökare varje månad samtidigt som vi i stor utsträckning lyckats behålla de tidigare, säger Anna Thalenius som är informatör på stadsbyggnadskontoret.

Intresset för lättillgänglig information om plan- och byggärenden har varit stor både bland professionella yrkesutövare och allmänhet.

– Vi har fått många positiva kommentarer. Ofta undrar man över vad som är gång på i det område man bor, eller i en stadsdel dit man funderar på att flytta. I vårt interna arbete är det praktiskt att kunna länka till tjänsten, eller använda den vid presentationer av olika slag, säger Anna Tahlenius

– Dessutom vet jag att många mäklare tycker att den är till god hjälp, fortsätter hon.

Känns igen från serviceguiden och hemnet

När e-tjänsten nu utökas med interaktiva kartor kommer många besökare att känna igen utformningen från såväl stadens serviceguide som till exempel hemnet.se. När man söker på en stadsdel får man upp en flik som visar en karta med alla de plan- och byggprojekt som är aktuella i stadsdelen.

Oavsett om man rör sig i kartmiljö eller bland listorna hänger sökmotorn med och gör det enkelt att få information kring det projekt man vill veta mer om.

Mer information på sikt

I framtiden blir det möjligt att koppla annan information om kommunal service typ skolor, sporthallar mm till de planerade projekten. Men även annan typ av information skulle vara intressant att kunna följa på sikt.

– Visst det vore jättebra att till exempel kunna se vilka trafikalternativ man har om man funderar på att flytta. Men det skulle också kunna vara information om medborgarkontor, naturområden, lekplatser och annat, säger Anna Thalenius.

Förhoppningar finns också om att utveckla e-tjänsten genom att göra alla gällande planer tillgängliga. Inte bara de som är aktuella för stunden, utan även sådana som legat fast i många år. I Stockholm finns möjligheten redan, och Göteborg vill förstås inte vara sämre.

Fotnot:
Under perioden 24 september–24 oktober använde sig 7964 besökare av e-tjänsten som presenterar plan- och byggprojekt. E-tjänsten Plan och byggprojekt i Göteborg ligger stadigt på topp fem över de mest besökta sidorna på goteborg.se