Det första nybygget för hemlösa i Göteborg är färdigt. På torsdagen invigdes jour- och korttidsboendet i Storås, Angered, i närvaro av cirka 150 gäster. Där finns nu 30 rum med egen toalett och dusch och de första hyresgästerna flyttar in i slutet av april.

Några protester mot bygget har inte märkts i Angered, kanske för att verksamheten redan har funnits här i omkring tio år. Altbo i Storås har sex anställda som alla har arbetat i den gamla anläggningen som nu är riven.

Inget nykterhetskrav

Altbos närmaste grannar är ett område med kolonistugor.

–Vi har bra och inarbetade kontakter med stugägarna. Vi har nästan aldrig några problem, men när det har inträffat, har vi haft mycket lätt att samarbeta med dem och reda ut det, berättar behandlingsassistent Annika Harlin.

59E4.jpgDet nya Altbo i Storås är nu ett jour- och korttidsboende som tar emot akut bostadslösa män och kvinnor som kan befinna sig i ett aktivt missbruk. Tidigare var de boende tvungna att vara nyktra för att få en plats.

Personalen arbetar för att höja deras motivation att minska sitt missbruk, så att de får bättre förutsättningar att klara ett eget boende.

Behovet är stort

All personal har varit med i planeringen av det nya bygget, med målet att det ska passa både anställda och hyresgäster. När man ser de fina bostäderna, nymålade och med nya möbler, är det lätt att fråga sig hur länge de ska hålla.

Tommy Gustavsson, chef för Jour- och korttidsboendet, säger att det inte varit tal om att bygga in exempelvis toaletter helt i rostfritt.

–Avsikten är att detta ska vara ett mänskligt boende, betonar han.

–Just för att det är så fint och nytt, tror jag att man blir mer aktsam om det, menar Anneli Schmeller, socialsekreterare, en av dem som ska arbeta på Storås.

Behovet av bostäder för hemlösa är stort och enligt kommunens planer skulle flera sådana boenden ha varit klara runt om i Göteborg redan i höstas. Men protester och överklaganden har fördröjt utbyggnaden.

5250.jpg

De trettio rummen har alla egen dusch och toalett.