I mitten av februari öppnar Altbo tolv nya platser på ett boende i Aröd. Under senvåren räknar man med att öppna både i Grimmered och på Utängarna i Tuve. "Där blir det 20-25 platser till på vardera stället", säger Per Holm vid sociala resursförvaltningen. Han tycker att det nu ser hyfsat ut när det gäller tillgången på bostäder för hemlösa.

Altbo-modellen innebär att hemlösa får möjlighet att under en begränsad tid få någonstans att bo. Under en tid saknades ett tillräckligt stort antal platser till följd av att byggnadsplaner överklagades av grannar.

Men sedan Tillfället vid Partihallarna öppnade är situationen ljusare. Där finns totalt ett hundratal platser tillgängliga.

Fortfarande protester

Protesterna mot Altbo-bostäder har varit omfattande, men för boendet i Grimmered avslog högsta instans, regeringsrätten, för ett år sedan grannars försök att stoppa bygget.

– Där är det fortfarande en del protester, men erfarenheten är att de inte upphör förrän verksamheten är igång. Då brukar man konstatera att det inte blev riktigt som man hade befarat, säger Per Holm.

Antalet hemlösa i Göteborg ligger på en tämligen konstant nivå, men det är olika människor som går in och ut ur hemlösheten.

Ett uppsökandeteam letar hela tiden aktivt efter människor som vill ha hjälp med en bostad.

”Alla boendeformer passar inte alla”

– Vi har hela tiden ett tjugotal platser tillgängliga, så det är inte sprängfullt, men problemet är att alla boendeformer inte passar alla. Vi har en del logistikproblem att få ihop det, säger han.

När Grimmered och Utängarna är igång står Lantvärngatan i Majorna på tur, men där är ännu ingen tidplan färdig.

Ännu längre fram i tiden väntar Stora Åvägen i Askim där man fått göra om en del i planarbetet.

– Det ärendet har inte ens varit uppe i byggnadsnämnden ännu, säger Per Holm.