Flera områden närmar sig byggstart. Frihamnen, Skeppsbron och området runt Centralstationen. Det är här arbetet med att förverkliga visionen för den framtida Älvstaden pågår som allra flitigast. Samtidigt fortsätter byggandet av Kvillestaden och till våren planeras en rad tillfälliga aktiviteter.

Öppen för världen. Inkluderande, grön och dynamisk. Det är några av nyckelorden i den vision för centrala Älvstaden som antogs av kommunfullmäktige för lite mer än ett år sedan. Tanken är att staden ska komma närmare vattnet och att den även ska förenas över älven.

Under 2013 har arbetet med att genomföra visionen fått full fart. Det som är mest uppenbart för alla som rör sig i staden just nu är hur det byggs i Kvillebäcken. Annars handlar det än så länge främst om planarbete och andra åtgärder som inte är synliga för göteborgarnas ögon.

Skeppsbron nära byggstart
För Frihamnen, Södra älvstranden, med bland annat Skeppsbron och Järnvågen, och Centralenområdet, där nya Hisingsbron ska ligga i anslutning, pågår dock ett intensivt planarbete som snart kommer att ge konkreta resultat.

− Vi har delat in Älvstaden i nio geografiska områden där det ser lite olika ut. När det gäller till exempel Gullbergsvass så är det ett planeringsarbete på lång sikt. Men till exempel Skeppsbron står nära byggstart, säger Mariette Hilmersson, som är koordinator av Älvstaden.

I väntan på att det verkliga byggandet ska ta fart planeras en rad tillfälliga aktiviteter. Inte minst i Frihamnen, ett område som i dag står relativt tomt och öde, men där det så småningom ska byggas tusentals bostäder och arbetsplatser.

− Vi vill skapa liv i området redan nu och få upp Frihamnen som en plats i folks medvetande, säger Mariette Hilmersson.

Odling och bad i Frihamnen
Anders Svensson på stadsbyggnadskontoret ger exempel på vad som kan komma att hända i Frihamnen redan under våren 2014.

− Det kommer att bli någon form av stadsnära odling, som den odling som var i Kvillebäcken, och så småningom även ett tillfälligt bad, säger han.

2015 kommer Volvo ocean race att förläggas till Frihamnen och det finns även planer på matserveringar, kaféer, utställningar och konserter för att locka folk till platsen.

Fokusgrupp för klimatfrågan
Parallellt med planarbetet för de olika geografiska områdena har fokusgrupper startats för att lösa olika problem som rör alla delar av Älvstaden.

− Det handlar om frågor som behöver lösas för att vi ska komma vidare, som till exempel vatten och klimatförändringar. Visionen är att staden ska möta älven, men samtidigt står vi inför översvämningsproblem med höga vattennivåer, säger Anders Svensson.

Andra fokusgrupper arbetar med bland annat ekonomi, staden som testarena för nya idéer och fortsatt medborgardialog.