Fördubbling av hushåll med fem eller fler personer. Sedan 1990 har den genomsnittliga storleken på hushållen i Göteborg ökat, visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån. Bostadsbristen är en förklaring till att vi bor allt tätare.

2012 fanns 238 900 hushåll i Göteborg, en ökning med 14 procent sedan 1990 då den senaste folk- och bostadsräkningen genomfördes.

Samtidigt som hushållen blivit fler har antalet invånare ökat ännu mer. Under perioden har storleken på ett snitthushåll i Göteborg ökat från 2,06 personer till 2,20 personer.

Stora hushåll ökar mest
– Det är en betydligt större ökning jämfört med övriga riket. Hushåll med tre, fyra, fem personer har ökat mest. Hushåll med fem eller fler personer har de fördubblats sedan 1990, säger Lutz Ewert, planeringsledare på Stadsledningskontoret.

CFA.jpg
En tydlig trend är också att singelhushållens andel minskar. I Göteborg består 42,7 procent av hushållen av bara en person.

– Men tvärt emot vad som brukar målas upp i media så bor allt färre ensamma. I Göteborg har andelen enpersonshushållen minskat med fem procentenheter sedan 1990. Det är mer än övriga riket som har en minskning med två procent, säger Lutz Ewert.

Bostadsbristen förklarar utvecklingen
Om utvecklingen är självvald eller inte är svårt att säga.

– En förklaring kan vara bostadsbristen i Göteborg. Det är svårt att få tag i en lägenhet efter skilsmässa och många nyanlända tvingas bo tillsammans med andra. Fler unga har också svårt att komma ut på arbetsmarknaden, säger Lutz Ewert.

I Göteborg finns totalt 102 100 hushåll med en person. De flesta som bor ensamma är mellan 22 och 35 år. De enskilt vanligaste åldern är 24 år för både kvinnor och män. Män bor ensamma i unga år medan kvinnorna är ensamstående som pensionärer.

95 800 hushåll består av två vuxna som är sambo, gifta eller registrerade partners. Nästan hälften av dessa hushåll innehåller barn.

Utöver ensamstående och sambohushåll finns en mindre grupp som kallas för övriga hushåll i statistiken. Där hamnar bland annat flergenerations- och kompisboende samt samkönade par som inte är registrerade partners. I Göteborg finns 23 500 övriga hushåll varav 9 300 med barn.

Många ensamstående med barn
Sammanlagt finns 74 000 hushåll med barn i Göteborg.

– I närmare en fjärdedel av hushållen med barn finns bara en vuxen. Det är något högre än i landet som helhet, säger Lutz Ewert.

45 procent av barnhushållen har bara ett barn. Nästan lika vanligt är två barn – 39 procent – och bara 10 procent av alla barnhushåll i Göteborg har tre eller fler barn.

Hushållsstatistik kan användas till mycket
Statistiken från 2012 är den första statistiken över svenska hushåll sedan 1990. Då avskaffades folk- och bostadsräkningen, som genomfördes via enkäter.

– Nu har man skapat ett lägenhetsregister som tillsammans med folkbokföringen ger en bild av hushållen. En tillförlitlig hushållsstatistik har många användningsområden. Inom kort förbättras registret så att det går att kartlägga trångboddhet och göra hushållsprognoser som underlättar planeringen av bostäder, säger Lutz Ewert.

3A3A.jpg

28DC.jpg

Så här fördelade sig Göteborgs 102 000 enpersonershushåll uppdelat på åldrar 2012. Upp till 55 är det fler ensamstående män, sen dominerar kvinnorna. Den vänstra stapeln visar antal personer, den undre visar ålder.