En enda spark. Det är vad som räcker för att förstöra en människas liv. Om det berättar filmen "Avspark", framtagen av Stödcentrum för unga brottsoffer. Tanken är att den ska fungera som underlag till diskussioner om våld, integritet och kränkning.

I den 22 minuter långa filmen ”Avspark” får vi möta Andreas Averby, som 20 år gammal misshandlades efter en festkväll på Göteborgskalaset för sex år sedan.

Han berättar om sparken som förändrade hans liv. Om grusade framtidsplaner, ångesten och kampen för att komma tillbaka.

Vill förmedla en känsla

− Det vi vill med filmen är att man ska drabbas känslomässigt och sedan ha en diskussion om det man har sett. Vi har inte med en massa hårdfakta om Andreas olika skador, utan försöker mer förmedla en känsla, säger Torgny Sjögren på Stödcentrum för unga brottsoffer.

Filmen vänder sig både till vuxna som jobbar med unga och till ungdomarna själva. Torgny Sjögren påpekar att den passar i alla sammanhang där det finns utrymme att prata om de här frågorna. Som skolor, fritidsgårdar och idrottsklubbar.

Diskussionsfrågor underlättar

FAC.jpg
För att underlätta samtalet har Stödcentrum för unga brottsoffer tagit fram diskussionsfrågor.

− De tar upp olika funderingar man kan ha efter att ha sett den här filmen. Till exempel handlar en av frågorna om vad man själv skulle ha gjort om man hade suttit längre bak i den spårvagn där Andreas misshandlades och sett alltihop, säger Torgny Sjögren.

Jobbade på stödcentrum

Idén till att göra filmen föddes när Andreas Averby, som under en tid var anställd på Stödcentrum för unga brottsoffer, bestämde sig för att byta jobb.

− Han var ofta ute i skolor och andra grupper för att berätta om misshandeln och vad den fick för konsekvenser för honom. När han skulle sluta kände vi att vi ville behålla en liten del av Andreas och kom på att vi kunde göra en film, säger Torgny Sjögren och fortsätter:

− Sedan kom vi i kontakt med Tomas Haglund, som skrivit manus och filmat.

Våld aktuell fråga

För Andreas Averbys egen del har filmen blivit något av ett erkännande.

− Det är roligt att det har kunnat bli något bra av det hemska jag har varit med om, säger han.

Varför ställde du upp på att göra filmen?

− Våld är en väldigt aktuell fråga i dagens samhälle. Jag ville berätta vad bara en enda spark kan göra med en människas liv, vad det handlar om i verkligheten, säger han.

Tysta elever i klassrummet

Andreas Averby vet att hans historia påverkar och berör. När han har varit ute och föreläst på skolor är det oftast väldigt tysta elever som sitter i klassrummen. Många är lite chockade.

− Den största reaktionen är bara: Va? Ingen förstår att en spark kan leda till så mycket. Men alla tycker att det är jättebra att jag berättar. De flesta tycker att det är intressant, säger han.

84.jpg

Fotnot:
Filmen ”Avspark” går att beställa från Stödcentrum för unga brottsoffer mot en avgift på 100 kronor. Den går också att titta på här.