Kille född i en flickas kropp. Göteborg ska vara en stad för alla men verkligheten kan ibland se annorlunda ut. André Olofssons berättelse om sin könskorrigering ska hjälpa anställda i Göteborgs Stad att reflektera över hur inkluderande deras arbetsplatser egentligen är.

Tillsammans med fotografen Ciprian Gorga har André Olofsson valt att berätta sin historia. Den som handlar om hur det är att födas i en flickas kropp fastän man känner att man är kille, om att gå igenom en könskorrigering och om hur man då kan bli bemött av andra människor.

”Viktigt att visa att man kan vara en helt vanlig människa”
− Jag har fått en del bra kommentarer – och många dåliga. Det finns så mycket okunskap och ämnet är så känsligt. Det väcker fortfarande rädsla, säger André Olofsson och fortsätter:

31E0.jpg
− En anledning till att jag vill berätta är att det är viktigt att visa att man kan vara en helt vanlig människa med normalt fungerande relationer och liv, även om man har gjort en könskorrigering. Det folk oftast får se är någon extrem person i tv-programmet Outsiders.

Inför årets West Pride har enheten för mänskliga rättigheter tillsammans med personalstrategiska avdelningen på stadsledningskontoret bjudit in André Olofsson och Ciprian Gorga till att medverka under en utbildningsdag för anställda i Göteborgs Stad den 17 maj.

”Jag berättar min personliga historia”
Ett hundratal medarbetare från bland annat personalavdelningar, utvecklingsenheter, ungdomsmottagningar och skolor har bjudits in för att dels öka sin kunskap om transfrågor, dels få tillfälle att själva reflektera över normer som kan verka utestängande.

Tanken är att ge dem som lyssnar en aha-upplevelse. Under utbildningsdagen kommer bland annat Ciprian Gorgas kortfilm ”Mitt inre kön” om Andrés resa till att bli den han är att visas. Likaså de bilder fotografen tog de tre år han fick följa Andrés liv – före, under och efter könskorrigeringen.

− Jag berättar min personliga historia och förmedlar mina känslor. Sedan får de gå hem och reflektera över hur de själva bemöter andra på sina arbetsplatser, säger André Olofsson.

Staden ska ha inkluderande hållning
Att det behövs kompetens om både trans och om utestängande normer har framkommit i medarbetarenkäter från stadens olika arbetsplatser. Resultatet visar att inte alla känner sig respekterade av sin omgivning.

– Varje fall av trakasserier eller kränkningar är helt oacceptabelt. Ofta handlar det om okunskap om normer och det är en faktor som man trots allt kan motarbeta, säger Seroj Ghazarian på personalstrategiska avdelningen vid stadsledningskontoret.

Han säger att Göteborg som stad ska ha en inkluderande hållning mot både medborgare och medarbetare.

– Dels ska varje invånare försäkras om likvärdig service, kunna känna sig lika delaktig och värdefull för staden som alla andra. Dels är Göteborgs Stad en arbetsgivare med ansvar för att skapa mångfald och ett öppet, inkluderande klimat på arbetsplatserna, säger Seroj Ghazarian.

Blir också utställning och bok
André Olofssons berättelse kommer att fungera som ett bra redskap i det arbetet.

– På utbildningsdagen ska vi diskutera hur det fungerar på våra arbetsplatser, hur inkluderande arbetsmiljöerna egentligen är. En diskussion som måste fortsätta i de olika verksamheterna, säger Seroj Ghazarian.

När Blå Stället i Angered efter sin renovering slår upp portarna igen kommer en utställning med Ciprian Gorgas bilder att visas där. Berättelsen ska dessutom bli en bok, som Ciprian Gorga gjort tillsammans med journalisten Kristin Helgesson Svenske. Göteborgs Stad Levande historia har redan beställt 100 exemplar, vilket motsvarar minst två klassuppsättningar, som skolor i kommunen kan låna.

764.jpg

Ur kortfilmen Mitt inre kön.