Arbete för bättre folkhälsa. Angereds stadsdelsförvaltning söker nu en egen forskare. Jobbet är på tre år och innebär att forska om hur man bäst får med sig befolkningen i Angered i arbetet för en bättre folkhälsa.

Våren 2015 presenterade Göteborgs Stad en rapport om skillnader i livsvillkor och hälsa mellan olika stadsdelar, beroende på olika socioekonomiska faktorer, som till exempel inkomst och utbildning.

Rapporten visade tydligt att klyftorna mellan stadsdelarna är stora, något som kommunen vill försöka ändra på. Angered, med cirka 50 000 invånare, ligger klart under genomsnittet för Göteborgs folkhälsa.

Mer kunskap
– Ett av våra prioriterade mål är att förbättra folkhälsan i Angered. I det arbetet har det blivit tydligt att vi behöver mobilisera civilsamhället och dess resurser, säger stadsdelsdirektör Marianne Olsson.

Hon vill att en forskare ska ta sig an frågor om hur lokala myndigheter bäst ska agera för att involvera allmänheten, föreningar och företag och mobilisera befolkningen i arbetet för en bättre folkhälsa och utjämnade skillnader i livsvillkor. Eller om det möjligen finns andra sätt att vända en negativ trend.

– Vi behöver mer kunskap kring de här frågorna, säger Marianne Olsson.

Det är Riksbankens Jubileumsfonds projekt Flexit som utlyser flera anställningar som inhouse-forskare, varav en i Angered. Syftet med Flexit är att hitta nya flexibla lösningar för att sprida forskning och forskare utanför universitet och högskolor.

Tre års jobb
Angered vill ha en forskare som disputerat i sociologi, kulturgeografi, språkvetenskap eller annat relevant ämne. Forskaren förväntas presentera en plan för sin forskning under de tre år som anställningen varar.

– Riksbankens Jubileumsfond bekostar 75 procent av forskarens lön plus alla omkostnader under de tre åren, berättar Marianne Olsson.

– Angereds sdf betalar 25 procent i två år, pengar som inte behöver gå till forskning, utan vi kan använda forskaren till annat jobb i vår organisation. Och sista året går universitetet in med resterande 25 procent.

Processägare för arbetet att göra hela Göteborg jämlikt är social resursförvaltning.