Hälsofrämjande verksamhet på hjul. Familjecentralen Angered Centrum rullar närmare sina barnfamiljer. Med sin nya hälsobuss blir verksamheten mer synlig i stadsdelen och kan enklare nå ut till dem som bäst behöver det. Första hållplatsen är ett besök på Hammarkullekarnevalen.

Hälsobussen är en ombyggd husbil inredd som ett BVC-rum med plats för samtal. Investeringen i en hälsobuss blev möjlig tack vare statliga medel och är ett samarbete mellan Närhälsan Angered BVC, Angereds Närsjukhus, Capio Läkarhus Angered, förskoleförvaltningen och stadsdelsförvaltningen i Angered.

Alla aktörer arbetar redan idag tillsammans på Familjecentralen Angered Centrum för att familjer ska få ett bra stöd och skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga. I uppdraget ingår att jobba uppsökande, och här underlättar hälsobussen.

– Vi arbetar familjecentrerat med barnet i fokus. Med bussen kan vi bli mer flexibla och nå ut till fler, och även nå dem som av olika skäl inte besöker familjecentralen, säger Ebba-Lisa Eckerdahl, samordnare för det familjecentrerade arbetssättet i Angered.

Rullande rådgivning
Bussen kommer att användas både i den ordinarie verksamheten och vid särskilda kampanjer.

– Hälsobussen ska till exempel kunna användas när BVC-sjuksköterska och föräldrastödjare gör gemensamma hembesök. Då kan vi väga, mäta och ge rådgivning till föräldrarna, säger Marie Jonasson, enhetschef Resursenheten Barn.

Verksamheterna kan också åka ut med bussen när de vill nå ut brett med hälsofrämjande information. Det kan till exempel vara rådgivning om sunda solvanor, vad man ska göra om ett barn sätter i halsen eller information om de olika föräldrastödsprogram som finns på Familjecentralen.

– Våra förebyggande socionomer kan förstärka budskapet från de andra verksamheterna. Om till exempel BVC pratar om vikten av att barnen rör på sig, kan vi tipsa om hur man kan göra det tillsammans med barnen, att det inte bara handlar om motion utan också om relationer, säger Ebba-Lisa Eckerdahl.

 Premiär på Hammarkullekarnevalen
Första stoppet för bussen är på Hammarkullekarnevalen. Hälsobussen finns mitt på karnevalsstråket på fredag 24/5 mellan klockan 10-16 och lördag 25/5 klockan 10-17. 

– Vi kommer vara på plats för att informera om hur mycket vi har att erbjuda från stadsdelens sida. Vi kommer också att tipsa om sommaraktiviteter och utflyktsmål, både i Angered och övriga Göteborg som är gratis att besöka, säger Ebba-Lisa Eckerdahl.

I bussen kan besökarna bland annat få tips om utelekar, och det kommer att finnas leksaker för barn att prova på.

Samarbete mellan verksamheter
Under sommaren kommer bussen rulla vidare till platser där människor samlas naturligt, bland annat för att hålla sagostunder tillsammans med bibliotekarier från biblioteket i Angered Centrum.

– Framöver hoppas vi också kunna bjuda in även andra verksamheter och föreningar att följa med ut i bussen, till exempel Hälsoteket eller Spädbarnsverksamheten, säger Ebba-Lisa Eckerdahl.