Ett nummer in för bättre service. Nu växer projektet Äldre Direkt med ytterligare en stadsdel. Från och med den 2 maj ringer de äldre i både Angered och Västra Hisingen endast ett telefonnummer för att få vägledning i äldreomsorgsfrågor eller utföra enklare ärenden. Syftet är att förbättra servicen och öka tillgängligheten.

Äldre Direkt startade som ett pilotprojekt i Västra Hisingen 2016, i samarbete med Göteborgs Stads kontaktcenter. En utvärdering har visat att tillgängligheten och servicegraden ökade betydligt under projekttiden, samtidigt som stadsdelens verksamheter avlastades.

Den 2 maj går stadsdelen Angered med i projektet som innebär ett nummer in för de som vill få vägledning och information gällande avgiftshandläggning, biståndshandläggning och äldre som vill nå hemtjänsten.

Underlättar för verksamheten
– Äldre Direkt ökar tillgängligheten för de äldre i Angered då det alltid är någon som svarar. På så sätt höjer vi kvaliteten på vår service och underlättar för verksamheten, säger Susanna Siljegovic Johansson, områdeschef.

Äldre Direkt svarar på frågor vardagar klockan 8-16.30. Övriga tider ringer de äldre till sin lokala hemtjänst.