Webbtest för ökad kunskap. Samtliga 3 500 anställda i Angereds stadsdelsförvaltning ska ta ”körkort” i FN:s barnkonvention. Det är målet med ett nytt webbtest för att öka kunskaperna om barnkonventionen.

– Vi vill lyfta barnens rättigheter högst upp på dagordningen, säger Eva Looström, metodutvecklare på SDF Angered.

Hon jobbar själv med ungas påverkan inom kultur och fritid.

Tar bara tio minuter att göra
– Men det här gäller inte bara oss som arbetar med unga, vi bör rimligtvis redan kunna detta, utan alla i förvaltningen bör känna till de rättigheter som barnkonventionen beskriver.

Webbtestet, som hade premiär på torsdagen, tar max tio minuter att göra. Det består av 18 frågor om FN:s barnkonvention och den som svarar rätt på minst 16 av dem får ett körkort hemskickat. Om man inte klarar det, är det bara att göra om.

– Vi tänker såklart inte jaga dem som inte gör testet, säger Eva Looström.

– Men om Angered ska bli bästa stadsdelen att växa upp och leva i, måste vi ha den här kunskapen. Så jag hoppas på ett ”vänligt tjöt” på arbetsplatsen på dem som inte tycker att de har tid att göra testet.

SKL har ett liknande test
Idén kom från BANG (Barnnätverket i Angered) i våras. Förvaltningsledningen nappade och gav Bang i uppdrag att utforma ett körkort. Tillsammans med utvecklingsledaren för kvalitet har BANG arbetat med frågorna och utformat testet.

Förmodligen är Göteborg första kommun i landet som inför körkort om barnkonventionen.

– Jag vet att Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har ett liknande test, men vi har inte sett någon kommun som har det, säger Eva Looström.

– Vi bjuder gärna på det här och skickar vidare till andra kommuner. Men de får skriva ut sina körkort själva…