Samarbete i tio stadsdelar. Polisen och Göteborgs Stad ska nu samarbeta i alla tio stadsdelar enligt modellen Trygg i Angered. Där har andelen människor som känner sig trygga ökat från 73 till 85 procent på två år. ”Oerhört glädjande siffror”, säger Marianne Olsson, stadsdelsdirektör i Angered.

– Vi är inte i mål, det finns mycket kvar att göra. Men under ett år när det har hänt saker i Göteborg som man kan tro bidrar till ökad otrygghet, har människors upplevelse av trygghet rört sig i positiv riktning. Ett gott kvitto för Trygg i Angered-arbetet, sa Marianne Olsson.

”Man kan få med det mesta i den här modellen”
Hon medverkade på fredagen i en konferens på Arken, med ett 100-tal chefer från polisen och kommunen, ett startskott för en central samverkan i hela staden.

Tanken är att modellen ska fungera trygghetsskapande och mot all slags brottslighet, från ordningsstörningar till att bekämpa kriminella gäng och jihadister som försöker rekrytera ungdomar till IS.

– Jag vill påstå att man kan få med det mesta i den här modellen, sa Ulf Merlander, lokalpolischef Storgöteborg nordost.

– När vi jobbar med problem på gatan kan det mycket väl bli till underlag för specialinsatser mot dold brottsligheten, sa Ulf Merlander.

Effektivt att jobba mot störande mopedåkning
Han tog störande mopedåkning som ett exempel. Det har polisen lovat Angeredsborna att arbeta mot, som ett medborgarlöfte.

– Det blev en ögonöppnare. Mopederna används ofta vid grövre kriminalitet, som narkotika och våldsbrott. Så om vi jobbar mot störande mopedåkning kan vi faktiskt komma åt grövre brottslighet.

– De som bor i området upplever kanske inte att ett mord är det största problemet, det berör inte dem, utan brottsligheten som sker varje dag är deras största problem.

– Så om vi lyckas komma åt ordningsstörningar och den synliga brottsligheten, kan vi få förtroende och bygga tillit. Då kommer folk att vilja prata med oss mer än idag. Och då kan vi komma åt den dolda brottsligheten, sa Ulf Merlander.

”Tidigare har detta byggt mycket på eldsjälar”
Trygg i-modellen bygger på forskning och erfarenheter från bland annat Kanada och Storbritannien och lanserades i Angered 2013. Viktiga inslag är dialog med medborgarna om vad som är de största problemen och medborgarlöften från polisen och stadsdelen om vad som behöver göras.

Gemensamma lägesbilder, orsaksanalyser och regelbundna träffar mellan polisen och stadsdelen är andra inslag. I Angered träffas man var fjortonde dag.

– Modellen, ramarna ska vara lika för hela staden. Sen ser de lokala problemen helt olika ut i en stad som Göteborg som är ganska segregerad, sa Ulf Merlander.

– Vi ska ha kommunpolis, trygghetssamordnare, trygghetsråd och regelbundna möten, även om problemen och lösningarna ser helt olika ut. Då blir det inte så känsligt om någon slutar, tidigare har detta byggt mycket på eldsjälar.

Gemensam lägesbild blir utgångspunkt
Från Angered har modellen spridit sig till andra stadsdelar, längst har man kommit i Östra Göteborg, Västra Hisingen, Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg.

Fredagens konferens hade som syfte att fram en gemensam lägesbild för hela Göteborg. Den blir sedan utgångspunkt för den nya centrala samverkansöverenskommelsen, som ska vara klar i början på nästa år.

– Grunden för det här jobbet är det som händer lokalt i stadsdelarna, men det ska också finnas en strategisk hela-staden-nivå, sa Michael Ivarson, direktör på social resursförvaltning.

– Vi har inrättat ett speciellt team med medarbetare från staden och polisen som stöder stadsdelarna men också jobbar med analyser om vad som är viktigt att få med i en central överenskommelse.

– Frågor som behöver tas om hand på ett övergripande plan kan vara till exempel våldsbejakande extremism, den är tydlig i vissa lokala överenskommelser, men som också staden på central nivå behöver agera mot, sa Michael Ivarson.

Viktigt att inte hoppa över lokal analys
Karin Svanberg, enhetschef på Brottsförebyggande rådet, Brå, berömde polisens och kommunens samarbete.

– Vi på Brå vill förstås att man ska arbeta kunskaps- och forskningsbaserat. Därför är vi jätteglada att man vill göra det i hela Göteborg.

Hon sa att många – både i Sverige och ute i Europa – frestas att hoppa över det svåra och resurskrävande analysarbetet.

– Varför göra analyser lokalt om och om igen, är det inte samma saker som orsakar brottslighet? Nej, det är det inte! Det beror helt på de lokala förhållandena, sa Karin Svanberg.

– Så om man gör den lokala analysen, i stället för att göra som man alltid gjort, hittar man lösningar på de lokala problemen. Om man hoppar över analysen, kommer man bara att harva med gamla metoder.

– Enligt min bedömning verkar stadens och polisens ledning ha förstått detta. Vi har sett resultat i Angered, nu vill vi se det i hela Göteborg, sa Karin Svanberg.