Pilotprojekt för polisen. Tuffare tag och mer förebyggande arbete mot dem som kör motorcyklar och mopeder störande eller olagligt. Det är polisens och stadsdelsförvaltningens löfte till Angeredsborna inför 2015.

Löftet presenterades på tisdagen. Angered är först ut i Göteborgs Stad med medborgarlöften, som ett av polisens sju utvalda pilotprojekt i Sverige.

– Medborgarlöften är åtaganden som polisen gör till invånarna i Angered i samverkan med Angereds stadsdelsförvaltning och andra samverkanspartners under ett år, förklarar Johanna Söderlund, stadsdelsförvaltningens trygghetssamordnare.

Dialog på torget
Problemet med mopedkörning i Angereds bostadsområden har lyfts av de boende själva, i trygghetsundersökningar och medborgardialoger.

AngeredspolisenLöftet att göra mer åt problemet presenterades i samband med en medborgardialog på tisdagen på Angereds Torg. Dit kom cirka 400 boende i Angered för att prata med den lokala polisen och stadsdelsförvaltningen om hur man gemensamt kan öka tryggheten i Angered.

Löftet är utformat som flera konkreta aktiviteter.

– Polisen kommer att göra trafikövervakningsinsatser mot MC och mopeder vid minst åtta tillfällen under 2015 och även kontinuerliga kontroller av misstänkt olagliga MC och mopeder, säger Johanna Söderlund.

Inte sätta fast
– Vi i stadsdelsförvaltningen kommer att jobba med informationsinsatser om laglig och säker mopedåkning bland högstadieeleverna och deras föräldrar. Tillsammans med polisen ska vi göra upp en plan för hur vi ska gå ut i skolorna med detta, säger Johanna Söderlund.

Hon poängterar att man inte i första hand är ute efter att sätta fast dem som kör vårdslöst, utan att minska problemet.

– Därför är det viktigt att vi är ute och informerar innan polisen gör sina kontroller.

Bygga bort?
I löftet ingår också att ”laglig och säker mopedåkning” blir ett tema på de återkommande trygghetsvandringarna i Angered under våren.

– Det innebär både information till de boende som kommer på trygghetsvandringarna, men också att vi tillsammans gör en vandring där vi tittar på skyltning, gång- och cykelbanor och annat i den fysiska miljön och ställer oss frågan: Kan vi bygga bort problemen?

Medborgarlöften är en del av den pågående satsningen Trygg i Angered – en fördjupad samverkan mellan stadsdelsförvaltningen Angered och polisen för att långsiktigt öka tryggheten i Angered.