När Angereds framtid diskuteras brukar det vara på de vuxnas villkor, men i kväll är det dags att lyssna på ungdomarnas syn på hur den egna stadsdelen kan utvecklas. Att bryta segregationen, motverka neddragningar i skolan och stärka självbilden är några av ämnena för paneldebatten mellan ungdomar och myndigheter.

– När vi hade paneldebatter i samband med Vision Angered så kom många ungdomar, men det kändes som att deras frågor och åsikter hamnade i skymundan. Därför bestämde vi direkt att vi måste arrangera ett speciellt tillfälle för att ta tillvara deras engagemang, säger Marianne Lööf, föreståndare för Folkhögskolan i Angered som arrangerar tisdagens samtal på Blå Stället.

Politiker, polisen, Ung & Trygg, Ungdomsfullmäktige, fritidsledare och journalister är några av dem som bjudits in för att diskutera med ungdomar i Angered om dagens situation och visionerna för framtiden.

Segregationen en viktig fråga

Ungdomarna har förberett diskussionsämnen, bland annat hur man ser på Angered idag respektive om tre år, men också om hur eleverna påverkas av kommande nedskärningar i stadsdelens skolor och hur man kan motverka den negativa självbild många ungdomar får av medias rapportering om Angered.

– Det finns en ambition att locka mer resursstarka människor att bosätta sig i Angered, men många ungdomar oroar sig för att en sådan utveckling också kan leda till segregation, fast inom Angered. Det kommer vi också att diskutera, säger Marianne Lööf.

Fotnot:
Arrangemanget, som även rymmer uppträde av hiphopgruppen Wordsilah och gratis fika, pågår mellan klockan 18 och 20.30 på Blå Stället onsdagen 25 mars.